Veel oponthoud op lokale wegen

1 november 2016

ANWB-leden hebben last van hinderlijk oponthoud op lokale en regionale wegen. Dat blijkt uit een lijst van ruim 4000 knelpunten, die ANWB-leden de afgelopen maanden hebben opgesteld.

Opvallend veel knelpunten - namelijk 57 % - zitten niet op de snelweg, maar juist op de wegen daaromheen.  Vandaag presenteert de bond aan de Tweede Kamer de lijst van 100 meest genoemde knelpunten. 

Ruim 4000 reacties

ANWB-leden hebben ruim 4000 reacties gegeven en de meest uiteenlopende knelpunten aangedragen. Bruggen die te smal zijn of te vaak opengaan. Verkeerslichten die niet goed zijn afgesteld. N-wegen waar zich grote opstoppingen voordoen, knooppunten die niet goed functioneren en wegversmallingen op snelwegen. De ANWB denkt dat veel knelpunten met eenvoudige maatregelen zijn aan te pakken.

Frits van Bruggen, hoofddirecteur ANWB: “Als we Nederland niet willen laten dichtslibben, verdienen ook knelpunten buiten de snelwegen aandacht van ons allemaal. Juist deze plekken worden door onze leden heel vaak genoemd en verdienen met spoed te worden aangepakt. Onze leden weten meer van infrastructuur dan u denkt.”

Uiteraard komen in het rapport ook de snelwegen aan bod. Ook daar melden ANWB-leden hinderlijk oponthoud. Van de 100 meest genoemde knelpunten liggen er namelijk 52 op snelwegen. Ook worden er knelpunten gemeld op stedelijke wegen.

Betere afstemming en regie

De ANWB pleit voor betere afstemming  en regie op het functioneren van het totale wegennet zeker met het oog op de te verwachten groei van het wegverkeer in de toekomst.

De achterliggende rapportage wordt vanmiddag om 13:30 aangeboden aan de Tweede Kamer en is daarna openbaar. Vooruitlopend hierop treft u hierna (top 5) en in de bijlage (overzichtskaart Nederland) de meest genoemde plaatsen aan.

Wat zijn de meest genoemde plekken?

Top 5 snelwegen met oponthoud volgens ANWB-leden

  1.  A4 Den Haag Zuid - Leiden v.v.
  2.  A2 Eindhoven - Weert v.v.
  3.  A58 Tilburg - Eindhoven v.v.
  4.  A15 Papendrecht e.o
  5.  A1/A30 Knooppunt Barneveld

Top 5 N-wegen / S-wegen met oponthoud volgens ANWB-leden

  1. N210 Krimpen aan den IJssel (Algerabrug)
  2. Stadsweg (Spijkenisserbrug (Groene Kruisweg)
  3. N206 (Leiden)
  4. N35 Zwolle - Almelo v.v.
  5. N201 Vinkeveen oprit A2

Bekijk overzicht 100 meest genoemde plekken