ANWB sluit 1000e Veilig Rijden Autoverzekering af

22 juli 2016

Ruim een maand na de start heeft de ANWB de duizendste polis afgesloten van de ‘Veilig Rijden Autoverzekering’. De verzekerden die met elkaar ruim 242.000 kilometer bij elkaar reden laten een gemiddelde rijscore zien van boven de 75 waarbij 100 de maximale score is. Met een vijftal leden is contact geweest over het verbeteren van hun onveilig rijgedrag.   

De ANWB kan nog niet veel zeggen over het effect van de terugkoppeling en adviezen over het vertoonde rijgedrag. Daarvoor zijn de aantallen nog te laag en is het echte meetmoment na drie maanden. Veilig rijgedrag kan de verzekerde een extra premiekorting opleveren van maximaal 30%.

Bij de Veilig Rijden Autoverzekering rijden automobilisten rond met een stick in de auto die het rijgedrag registreert. Aan de hand van die gegevens stelt de verzekeraar de hoogte van de korting vast. Daarbij gaat het om vier rijonderdelen: remmen, optrekken, bochtengedrag en snelheid. Om de tien dagen ontvangt de verzekerde via een app een rapportage en advies voor veiliger rijgedrag.

De ANWB ging op 13 juni van dit jaar van start met de ‘Veilig Rijden Autoverzekering’. De verwachting was dat de nieuwe autoverzekering voornamelijk automobilisten zou trekken in de leeftijdscategorie 25 tot 45 jaar. Naar nu blijkt heeft ook de  leeftijdscategorie 45 tot 59 jaar veel interesse.