Snorfiets naar rijbaan slecht voor verkeersveiligheid

26 januari 2016

De ANWB is uiterst teleurgesteld dat een meerderheid van de Tweede Kamer vandaag heeft ingestemd met het voornemen van de minister van Infrastructuur & Milieu om het gemeenten mogelijk te maken om snorfietsen naar de rijbaan te verplaatsen. Volgens de bond is deze maatregel slecht voor de verkeersveiligheid in de binnensteden. 

Ten onrechte wordt volgens de bond de indruk gewekt dat deze maatregel veilig is wegens de helmplicht die eraan wordt gekoppeld. Een helm kan ongevallen niet voorkomen en zal hoogstens helpen de gevolgen van een ongeval te verkleinen. Het besluit betekent in feite het einde van de snorfiets.

Aanleiding voor de wetswijziging zijn de problemen met grote drukte op de fietspaden in Amsterdam. Veel fietsers ervaren bovendien overlast van een groep snorfietsers die o.a. de maximum snelheid overtreedt. De gemeente Amsterdam wil daarom snorfietsen naar de rijbaan verplaatsen. Dit brengt met zich mee dat snorfietsers een helm moeten gaan dragen.

De ANWB signaleert dit probleem al langer, maar is steeds fel tegen het verplaatsen van de snorfietser naar de rijbaan geweest. Snorfietsers op de rijbaan 25 km per uur laten rijden is vragen om problemen met de verkeersveiligheid, is niet logisch en wekt irritatie op bij andere weggebruikers. De ANWB baseert zich op de ervaringen die zijn opgedaan toen in de jaren ’90 toen de bromfiets van het fietspad naar de rijbaan is verplaatst.

Als deze regels per gemeente gaan verschillen, zal dit de nodige verwarring veroorzaken. Dit levert een risico op voor verkeersveiligheid en ook extra kosten als dit bijvoorbeeld met borden moet worden geregeld. Verder vindt de bond dat er niet vanuit moet worden gegaan, dat het dragen van een helm een noodlottige afloop van een ongeval voorkomt. Hoogstens helpt een helm om de gevolgen ervan te beperken.

Volgens de ANWB zijn de problemen met snorfietsers een symptoom van een veel groter vraagstuk. De bond stelt dat veel gemeenten, en zeker Amsterdam,  voor de uitdaging staan om een toekomstvisie op de bereikbaarheid van hun binnensteden te ontwerpen. Dat betekent dat er de komende jaren zal moeten worden geïnvesteerd in slimme inrichting van de stad, waarbij alle vervoersvormen, zowel auto’s als (gemotoriseerde) tweewielers, hun eigen plek krijgen. Daarbij kan volgens de ANWB worden gedacht aan het creëren van fietsstraten, het plaatsen van slimme overstappunten en het gebruik van multimodale reisinformatie.

De ANWB zal de uitvoering van de plannen de komende tijd nauwgezet blijven volgen.