Rijbaan, fietspad en trottoir voldoen niet meer in de stad

14 december 2015

De klassieke indeling  met rijbanen, fietspaden en trottoirs voldoet niet meer in de stad van tegenwoordig. Als het aan de ANWB ligt zijn er twee basisprincipes nodig voor een nieuwe ordening van het verkeer in de stad. 

Snelheid en daarnaast de massa en de afmetingen van het voertuig bepalen hoe een gebied het beste kan worden ingericht. Dat staat in het rapport ‘Verkeer in de stad’ dat de ANWB heeft laten opstellen.

De twee basisprincipes zijn uitgewerkt tot een nieuwe indeling van zes voertuigfamilies, elk gekenmerkt door een maximale massa en een maximale breedte. Dit alles om de balans te vinden tussen beschikbare ruimte en de veilige afwikkeling van het  verkeer. Dat leidt in de publieke ruimte tot keuzes voor het scheiden of mengen van verkeerssoorten.

De ANWB constateert dat fietsen een plek in de marge heeft terwijl het aantal en de  diversiteit van fietsachtige voertuigen in rap tempo groeit. Fietsers vragen meer ruimte.  Daarvoor zijn rigoureuze keuzes nodig.                 

Volgens de bond leidt dit in de stad tot vier verschillende ontwerpen voor verkeersmilieus met straten waar weggebruikers zich maximaal  met een snelheid van 10, 20, 30 of 50 km per uur voortbewegen.

Eén van de uitkomsten uit het onderzoek is  ook dat voetgangers meer aandacht moeten krijgen. Lopen wordt aantrekkelijker gemaakt door de ruimte voor voetgangers breder te maken en stoepen op te heffen.  Gestalde fietsen moeten daarbij  voetgangers niet hinderen.

Racefietsen en speed pedelecs (racefiets met hulpmotor) zijn welkom in de stad maar van hen mag worden verwacht dat ze hun snelheid aanpassen.

De ANWB en de betrokken ontwerpers hebben anderhalf jaar aan het nieuwe ontwerp gewerkt. Weggebruikers en een groot aantal experts zijn geraadpleegd.  En er is samengewerkt met ambtenaren van de steden Helmond, Rotterdam en Utrecht.

De ANWB is ervan overtuigd dat met met deze nieuwe principes gericht op de zwakkere verkeersdeelnemer een belangrijke bijdrage kan leveren aan de oplossing van het toenemend aantal knelpunten in de mobiliteit van stedelijke gebieden.

Om dit gedachtegoed en de kennis verder te brengen gaat de ANWB de komende periode op zoek naar nog meer gemeenten om deze verkeersordening in praktijk te brengen.

 

Zie verder: www.anwb.nl/verkeerindestad