Meedenken over gastvrije Waaldijk

16 juli 2015

Kan de dijk een impuls geven aan de lokale economie?  Moet er ruimte komen voor terrassen  op dijkhoogte bij horecagelegenheden? 

Zijn meer bankjes op of aan de dijk gewenst? Wat moeten er gebeuren met het (recreatief)verkeer op de dijk? 

De ANWB roept aanwonenden en recreanten  op om via anwb.nl/verkeersvriendelijkheid hun wensen en ideeën te opperen voor de ontwikkeling van en om de Waaldijk aan de noordzijde van de Waal. Het Waterschap Rivierenland bereidt dijkversterkingen voor van belangrijke delen van de noordelijke dijk tussen Nijmegen en Gorinchem. Het Waterschap en de ANWB zijn geïnteresseerd in ideeën voor recreatie, toerisme en werkgelegenheid, die kunnen  worden meegenomen als vanaf 2020 de werkzaamheden in fases van start gaan.

Op de site kunnen mensen reageren en hun mening geven over de issues die naar voren kwamen uit de eerdere gesprekken die de ANWB voerde met leden uit de gemeente Neerijnen. Ook andere bewoners en recreanten uit het gebied wil de ANWB betrekken bij de discussie over de toekomst van de noorddijk van de Waal. De ANWB zal alle resultaten bundelen, van advies voorzien en aan de betrokken overheden doorgeven. Dat zijn het Waterschap Rivierenland,  de Regio Rivierenland en aan de betrokken gemeenten.

Kijk voor meer informatie op anwb.nl/verkeersvriendelijkheid