ANWB: Sterren voor veiliger fietsen

17 juni 2015

De ANWB werkt aan een sterrensysteem waarmee de veiligheid van fietsverkeer kan worden verbeterd. Ieder jaar raken ongeveer 10.000 fietsers ernstig gewond. Bij de helft van deze ongevallen speelt de inrichting van de weg een rol.

De nieuwe methode geeft inzicht waar een verhoogd risico is op een ongeval. Hiermee kunnen gemeenten en provincies (de wegbeheerders) de weg veiliger maken. Daarmee kan geld om de verkeersveiligheid te verbeteren effectiever worden ingezet.

De methode is ontwikkeld voor fietspaden, fietsstroken en andere wegen waar fietsers ook van gebruik maken zowel binnen en buiten de stad. De bedoeling is om voor fietspaden sterren uit te delen. Hoe meer sterren, hoe veiliger. Diverse provincies (die veel fietspaden beheren) hebben er bij de ANWB op aangedrongen. De ANWB verwacht dat ook gemeenten hierbij baat zullen hebben.  Bij de analyse van de fietsveiligheid van routes worden videobeelden gebruikt.

Hierbij kan bijvoorbeeld worden bekeken of ergens langs een route obstakels staan die gevaarlijk voor fietsers kunnen zijn. Zoals een smal fietspad in de stad wat vlak langs geparkeerde auto’s loopt. Dat biedt risico dat uitstappers uit auto’s langsrijdende fietsers raken.
De aanpak om de fietsveiligheid in kaart te brengen wordt onderdeel van de EuroRAP- systematiek en is naar verwachting begin 2016 beschikbaar. Op basis van die systematiek heeft de ANWB vorig jaar de veiligheid van provinciale wegen voor de automobilist in kaart gebracht. Op basis van dit onderzoek heeft de ANWB concrete aanbevelingen gedaan aan provinciale wegbeheerders om hun wegen veiliger te maken. Op deze wegen  vallen  relatief veel verkeersslachtoffers.