Snelle aanpak A67 nodig

7 mei 2015

De ANWB vindt een snelle verbreding van de A67 (Eindhoven- Venlo) noodzakelijk. De bond pleit voor een verbreding van twee naar drie rijstroken. Deze verbreding is nodig om veiligheid en doorstroming goed te kunnen waarborgen. De A67 is een drukke snelweg met veel vrachtverkeer, waar zich geregeld ongevallen voordoen. Rijkswaterstaat sloot deze week de snelweg gedurende een groot deel van de dag af om de gevolgen van drie aanrijdingen op te ruimen.

De A67 is een belangrijke oost-westroute. Deze is populair voor vrachtverkeer. Vooral vrachtwagens zijn daar geneigd colonnes te vormen op de rechterrijstrook. Ook dat leidt tot onveilige situaties ook al omdat personenauto’s daardoor moeilijker kunnen in- en uitvoegen. De ANWB vreest dat door de verwachte toename van het vrachtverkeer en de toename van het aantal lange vrachtwagens de onveiligheid op dit wegvak alleen maar zal toenemen.

De brief die de ANWB in februari naar de Tweede Kamer stuurde over onder meer de A67