Verkeersveiligheid verbeteren door regie op samenwerking

6 februari 2015

ANWB-leden vinden veilig verkeer belangrijk. Daarom maakt de ANWB zich al lang sterk voor verbetering van verkeersveiligheid. Naast de 570 verkeersdoden, raken 18.800 mensen zwaar gewond in het verkeer. Dat aantal moet naar beneden, vindt de ANWB.

Vandaag is door de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid een pakket van 18 maatregelen gepresenteerd om de verkeersveiligheid te verbeteren. Het is een antwoord op de vraag wat er voor nodig is om de verkeersveiligheidsdoelstelling van de minister van infrastructuur voor 2020 te halen.

Met name worden de verplichte fietshelm en meer snelheidscontroles genoemd. Het geeft aan hoe moeilijk het is om het aantal slachtoffers te verminderen zonder het draagvlak bij de weggebruiker te verliezen. De ANWB denkt dan ook beslist niet aan een verplichte invoering van de valhelm voor fietsers. Het gebruik van een helm is in sommige gevallen aan te moedigen. Bijvoorbeeld bij jonge kinderen en snelle fietsers die al in toenemende mate al vrijwillig een helm opzetten.

Snelheidscontroles moeten niet plaatsvinden met de bedoeling extra geld op te halen, maar op plekken waar dat effect heeft op de verkeersveiligheid. En dan moet ook de inrichting van de weg zodanig zijn dat het gewenste (snelheids-)gedrag voor de automobilist vanzelfsprekend is.

Belangrijke conclusie uit het SWOV rapport is dat er geen simpele oplossing is. Voor een effectieve aanpak van verkeersonveiligheid is inzet van veel verschillende partijen nodig. Daarvoor is regie nodig. De ANWB vindt dat de minister van Infrastructuur en Milieu die regierol op zich zou moeten nemen. Binnenkort wordt de verkeersveiligheid in Nederland ook in de Tweede Kamer besproken.

Bekijk het hele onderzoek van de SWOV
.