Organisatie

Jaaroverzicht 2014

De ANWB heeft samen met haar dochters ruim 4900 medewerkers in dienst. We mogen bij ons werk ook rekenen op de inzet van ruim 10.000 vrijwilligers. Al deze mensen maken de ANWB en zijn dagelijks in touw voor onze 4 miljoen leden. Hun wensen op het gebied van mobiliteit, toerisme en recreatie vormen bij alles wat wij ondernemen het uitgangspunt.

Onze producten en diensten worden aangeboden via onze winkels, onze website en via ons Contact Center. Met deze combinatie van kanalen kunnen we onze leden zo goed mogelijk bedienen. Klantvriendelijkheid en servicegerichtheid staan daarbij centraal. Uiteraard worden zowel het assortiment als onze werkwijze voortdurend aangepast aan de eisen van de moderne tijd. Daarnaast is een heel team mensen bezig om de wensen van de leden in te brengen bij politiek en overheid, waarbij steeds naar oplossingen wordt gezocht die ook de samenleving als geheel ten goede komen.

Om goed voorbereid te zijn op de toekomst en de kracht van de ANWB zo breed mogelijk in te zetten, werd in 2011 het meerjarenplan “Ambitie 20/20” ontwikkeld. Daarbij waren ook onze medewerkers en een aantal externe partijen betrokken. Wij willen onze leden laten zien dat zij met de ANWB “Samen Beter Uit” zijn. Dat onze inspanningen sociaal, duurzaam en veilig moeten zijn, spreekt voor ons vanzelf.

Dit jaar gepubliceerd over het thema organisatie

Bekijk hier het jaaroverzicht met artikelen over de organisatie

Jaaroverzicht Organisatie