Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Jaaroverzicht 2014

Fatsoenlijk omgaan met mens en milieu zit bij de ANWB ingebakken: dat doen we al vanaf onze oprichting in 1883. In die tijd was dat vooruitstrevend. Anno 2014 staat maatschappelijk verantwoord ondernemen gelijk aan “modern ondernemen”. En dat vinden wij een goede ontwikkeling.

Uiteraard richten wij onze eigen bedrijfsprocessen zo duurzaam mogelijk in. En nemen wij maatregelen om ons energieverbruik te compenseren en waar mogelijk terug te dringen. Een gedetailleerd overzicht hiervan vindt u in ons maatschappelijk jaarverslag.

In het belang van onze leden zetten wij ons in voor meer groen in de woonomgeving. Ook werken wij aan het behoud van mooie landschappen en cultuurmonumenten. Op het gebied van duurzame mobiliteit vervult de ANWB zelfs een voortrekkersrol. Wij willen elektrisch rijden stimuleren, omdat de mobiliteit daar aanzienlijk schoner, klimaatvriendelijker en stiller van wordt. Maar we informeren onze leden ook over andere alternatieve brandstoffen. Voor een duurzaam verkeer- en vervoersysteem is het bovendien nodig dat de verschillende vervoerwijzen beter op elkaar worden aangesloten. Ook daarin spelen we een actieve rol.

Dit jaar gepubliceerd over het thema MVO

Bekijk hier het jaaroverzicht met artikelen over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Jaaroverzicht MVO