Mobiliteit

Jaaroverzicht 2014

Leden van de ANWB willen in vrijheid en met plezier kunnen reizen en bewegen. En de ANWB wil dat mogelijk maken. Mobiliteit kent vele vormen en staat niet op zich, maar is gekoppeld aan de manier waarop onze samenleving in elkaar zit. En aan onze levensstijl.

De wens om mobiel te zijn leidt in een dichtbevolkt land als Nederland tot allerlei vraagstukken. We willen alle kanten op kunnen, maar wel veilig kunnen deelnemen aan het verkeer. Ons reisgedrag mag het milieu niet teveel belasten, want we houden ook van groen. Daarnaast willen we onze bestemming vlot en comfortabel kunnen bereiken, willen we onze reistijd goed kunnen inschatten en moet de reis ook betaalbaar blijven.

Dat zijn uitdagingen die de ANWB graag voor haar leden oppakt. Duurzaamheid en veiligheid staan daarbij centraal. Wij voorzien onze leden van informatie en advies over reis en vervoermiddel, en maken hen bewust van alternatieven. Nederland op een goede manier mobiel houden, ook in de toekomst. Dat is waar wij samen met onze partners dagelijks aan werken.

Dit jaar gepubliceerd over het thema Mobiliteit

Bekijk hier het jaaroverzicht met artikelen over Mobiliteit

Jaaroverzicht Mobiliteit