Zero-emissiezones in 2025

Waar moet je als bedrijf rekening mee houden?

In 2025 komen er in Nederland verschillende zero-emissiezones. Dit is een belangrijke stap uit het Klimaatakkoord en zorgt ervoor dat Nederland minder broeikasgassen gaat uitstoten. In de zones worden straks bestelbussen en vrachtwagens geweerd die schadelijke stoffen uitstoten. Wat betekent dit voor bedrijven met een wagenpark?

Vanaf 2025 gaan 30 steden over op zero-emissiezones

In Nederland bestaan er op dit moment al verschillende milieuzones. Je bent hier alleen welkom met een voertuig dat minder luchtvervuiling produceert. Deze zones zijn onderverdeeld in twee categorieën: gele en groene milieuzones, die je herkent aan de verkeersborden. In gele milieuzones mag je alleen komen als je auto of busje een emissieklasse van 3 of hoger heeft. In de groene zones kun je alleen rijden met een emissieklasse van 4 of hoger. Elektrische voertuigen en auto’s en busjes die op benzine rijden mogen de milieuzones zonder beperkingen inrijden. 

In 2025 gaat er een hoop veranderen. Dan gaan minimaal dertig steden zero-emissiezones instellen. Om deze zones in te rijden moeten de voertuigen volledig elektrisch zijn of op waterstof rijden en mogen ze geen schadelijke stoffen uitstoten. Dit beleid zal in het begin enkel gelden voor vracht- en bestelauto’s. Gemeentes mogen zelf bepalen waar de zones ingesteld worden. Het kan zijn dat de huidige milieuzones dan veranderen in zero-emissiezones. In andere gevallen blijven de milieuzones bestaan en komen er zero-emissiezones bij.

Tot 2030 nog een overgangsfase

Een zero-emissiezone moet minimaal vier jaar van tevoren aangekondigd worden. Zo krijgen bedrijven wat langer de tijd om de overstap naar emissieloos rijden te maken. Ook komt er een overgangsregeling voor oudere voertuigen.

Wat betekent dit in de praktijk voor jou als ondernemer met een bestelbus of vrachtwagen?

  • Nieuwe bestelbusjes en vrachtwagens, die na 2025 op kenteken gezet worden, moeten emissieloos rijden om deze zones in te komen. 
  • Oudere voertuigen kunnen gebruik maken van de overgangsregeling. Tot eind 2026 mogen bestelbusjes die op brandstof rijden – en die minimaal een emissieklasse van 5 of hoger hebben - de zero-emissiezones nog inrijden. Voor vrachtwagens geldt deze regeling tot eind 2029. 
  • Vanaf 1 januari 2030 moeten alle bestelbusjes en vrachtwagens emissieloos zijn om in deze gebieden te rijden.

Bekijk ook

Welke elektrische bestelbusjes zijn er?