Nieuwsoverzicht

Zoeken

1 nieuwsbericht

  1. Filezwaarte in februari 2016 licht gedaald

    2 maart 2016

    Door het uitblijven van winters weer, is in februari de filezwaarte landelijk met zo’n 4 procent gedaald in vergelijking met februari 2015. Bij een aantal specifieke knelpunten nam de zwaarte juist toe.