Aanpak fietspaden moet nu!

De inrichting van wegen en fietspaden moet snel worden aangepakt. Door de coronacrisis is er geen tijd meer om het rustig aan te doen. "Ik weet 100 procent zeker dat we nog meer slachtoffers krijgen doordat we meer gaan fietsen en de auto pakken omdat we niet meer in het openbaar vervoer durven", zegt ANWB-directeur Frits van Bruggen in het AD.

Meer fietsers, meer onveilige situaties

Vanwege het coronavirus wil 27 procent van de Nederlanders meer gaan fietsen, geeft Van Bruggen aan. "Er zitten levertijden op e-bikes. Het is fenomenaal wat er nu gebeurt. Maar kan dat allemaal wel?" Nog voor de coronacrisis was volgens de ANWB-directeur al berekend dat het aantal verkeersdoden de komende vijftien jaar fors toeneemt als er geen maatregelen worden genomen. "We dachten dat we de tijd hadden om de inrichting van wegen en fietspaden aan te pakken, maar door de coronacrisis hebben we die tijd niet meer."

Snelheidslimiet op fietspad

Volgens de ANWB-directeur maakt een snelheidslimiet op het fietspad het al veiliger. "Waarom moet een speed pedelec, een snelle e-bike, op de weg tussen de auto's? Levensgevaarlijk. Een Porsche moet in een woonwijk ook 30 kilometer per uur rijden. Dan kun je ook zeggen: op de fietspaden in de stad maximaal 20 kilometer per uur en op de fietssnelwegen tussen steden mag je 45 kilometer per uur."

Meer geld van het Rijk nodig

De minister van Infrastructuur heeft een half miljard vrijgemaakt voor verkeersveiligheid, geeft Van Bruggen aan. Al snel zal bij verkeersveiligheid volgens hem naar fietsvoorzieningen worden gekeken. "Gemeenten kunnen aanspraak op dat geld maken als ze zelf ook de helft financieren. Ik ben enorm bezorgd dat dat niet lukt. Het coronavirus heeft voor een gezondheidscrisis gezorgd, maar ook een economische crisis veroorzaakt. Dorpen en steden zullen zeggen: het geld voor verkeersveiligheid is op. Dan accepteren we dus als land dat er meer doden en zwaargewonden vallen."

Er is maar een optie, zegt Van Bruggen: meer geld van het Rijk. "Die pot geld van de minister moet geheel gebruikt worden. Laat dan de cofinanciering maar los. Laat gemeenten maar met de plannen komen en het Rijk betalen."

Bron: ANWB / ANP / AD

Zie ook:
ANWB Fiets
ANWB en verkeersveiligheid

Wat vindt de ANWB?

We willen dat op sommige fietspaden binnen de bebouwde kom een maximum snelheid wordt ingesteld omdat:

  • De fietspaden daar smal en druk zijn;
  • er veel conflicten ontstaan én;
  • omdat we het belangrijk vinden om ernstige fietsongevallen te voorkomen.

Deze maximum snelheid geldt niet voor alle fietspaden binnen de bebouwde kom. Er kan gedifferentieerd worden in de snelheidslimiet

Stel dat er een maximum snelheid van 20 km per uur is, dan wil dat nog niet zeggen dat je daar niet mag rijden met je e-bike of speed pedelec maar dat je je snelheid aanpast. Tegelijkertijd pleiten we ervoor om bredere fietspaden of routes aan te leggen waarmee je met je e-bike en speed pedelec meer vaart kunt maken. Dit idee komt uit een bredere visie op verkeer in de stad.

Borden en handhaving 

We krijgen vaak de vraag of er dan meer borden moeten komen en flitspalen. Uit de inrichting van het fietspad zal duidelijk moeten zijn hoe hard je daar mag. Wij denken dat de meeste fietspadgebruikers hun snelheid zullen aanpassen.

Betreft de handhaving. We pleiten al jaren voor handhaving in het verkeer bijv. snelheidshandhaving op het fietspad voor (gekentekende) te hard rijdende snor-en bromfietsers. 
Gekentekende e-bikes (om te kunnen handhaven) en flitspalen op fietspaden vinden we geen goed idee.

Wat vinden leden ervan?

In dit artikel uit de Kampioen van april kun je de meningen van ANWB leden lezen. 

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 12-01-2022)

Speciaal voor jou geselecteerd