Aanpak fietspaden moet nu!

De inrichting van wegen en fietspaden moet snel worden aangepakt. Door de coronacrisis is er geen tijd meer om het rustig aan te doen. "Ik weet 100 procent zeker dat we nog meer slachtoffers krijgen doordat we meer gaan fietsen en de auto pakken omdat we niet meer in het openbaar vervoer durven", zegt ANWB-directeur Frits van Bruggen in het AD.

Meer fietsers, meer onveilige situaties

Vanwege het coronavirus wil 27 procent van de Nederlanders meer gaan fietsen, geeft Van Bruggen aan. "Er zitten levertijden op e-bikes. Het is fenomenaal wat er nu gebeurt. Maar kan dat allemaal wel?" Nog voor de coronacrisis was volgens de ANWB-directeur al berekend dat het aantal verkeersdoden de komende vijftien jaar fors toeneemt als er geen maatregelen worden genomen. "We dachten dat we de tijd hadden om de inrichting van wegen en fietspaden aan te pakken, maar door de coronacrisis hebben we die tijd niet meer."

Snelheidslimiet op fietspad

Volgens de ANWB-directeur maakt een snelheidslimiet op het fietspad het al veiliger. "Waarom moet een speed pedelec, een snelle e-bike, op de weg tussen de auto's? Levensgevaarlijk. Een Porsche moet in een woonwijk ook 30 kilometer per uur rijden. Dan kun je ook zeggen: op de fietspaden in de stad maximaal 20 kilometer per uur en op de fietssnelwegen tussen steden mag je 45 kilometer per uur."

Meer geld van het Rijk nodig

De minister van Infrastructuur heeft een half miljard vrijgemaakt voor verkeersveiligheid, geeft Van Bruggen aan. Al snel zal bij verkeersveiligheid volgens hem naar fietsvoorzieningen worden gekeken. "Gemeenten kunnen aanspraak op dat geld maken als ze zelf ook de helft financieren. Ik ben enorm bezorgd dat dat niet lukt. Het coronavirus heeft voor een gezondheidscrisis gezorgd, maar ook een economische crisis veroorzaakt. Dorpen en steden zullen zeggen: het geld voor verkeersveiligheid is op. Dan accepteren we dus als land dat er meer doden en zwaargewonden vallen."

Er is maar een optie, zegt Van Bruggen: meer geld van het Rijk. "Die pot geld van de minister moet geheel gebruikt worden. Laat dan de cofinanciering maar los. Laat gemeenten maar met de plannen komen en het Rijk betalen."

Bron: ANWB / ANP / AD

Zie ook:
ANWB Fiets
ANWB en verkeersveiligheid

Wat vindt de ANWB?

We willen dat de haalbaarheid van het invoeren van een maximumsnelheid op fietspaden onderzocht wordt. Er moet namelijk meer aandacht komen voor de toenemende snelheidsverschillen op het fietspad binnen de bebouwde kom omdat:

  • De fietspaden daar smal en druk zijn;
  • er steeds grotere verschillen zijn qua massa en snelheid van voertuigen op de fietspaden;
  • er veel conflicten ontstaan. Wat ook past bij het signaal dat één op de vijf fietsers zich vaak en tweederde zich soms onveilig voelt op deze fietspaden (ANWB-panelonderzoek 2022);
  • omdat we het belangrijk vinden om fietsongevallen te voorkomen.

In 2022 heeft de ANWB onder haar ledenpanel onderzocht hoe de fietsveiligheid binnen de bebouwde kom wordt ervaren. Door snelheidsverschillen en snel langsrijdende voertuigen voelen fietsers zich onveilig. Een maximumsnelheid van 25 km/uur binnen de bebouwde kom wordt door 71% van de respondenten gezien als maatregel om de fietsveiligheid te verbeteren. Een maximumsnelheid van 20 km/uur binnen de bebouwde kom ziet bijna de helft van de respondenten als geschikte maatregel. Het handhaven op het gebruik van opgevoerde fietsen is met 81% de meest gekozen maatregel.

Het ligt voor de hand om aan het invoeren van een snelheidslimiet op drukke fietspaden te denken. Dat lijkt op het eerste gezicht een eenvoudige maatregel, maar dit is (op korte termijn) niet als dwingende regel uitvoerbaar. Veel fietsers hebben geen snelheidsmeter en als ze die wel hebben zijn de meters niet geijkt. Hierdoor zitten er verschillen tussen de snelheid die afzonderlijke fietsen weergeven. Verder hebben fietsers geen kenteken en kan je ze dus niet flitsen. Handhaving zou daarom veel menselijke inzet vragen en daar is nu juist een tekort aan.

Ondanks dat er dus een aantal uitdagingen zijn qua uitvoerbaarheid, vinden wij dat deze maatregel nader onderzocht moet worden. Wij verwachten namelijk dat de snelheidsverschillen alleen maar groter zullen worden in de komende jaren en daar zullen we in het belang van de verkeersveiligheid grenzen aan moeten kunnen stellen.

Tegelijkertijd pleiten we ervoor om bredere fietspaden of routes aan te leggen waarmee je met je e-bike en speed pedelec meer vaart kunt maken of: waar alle fietsers de ruimte hebben om hun eigen snelheid te fietsen. Dit idee komt uit een bredere visie op verkeer in de stad.

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 05-12-2022)

Speciaal voor jou geselecteerd