ANWB-leden over IJsselmeergebied:

Geen windmolens en hoogbouw; wel investeren in beter wandelen en fietsen

ANWB-leden willen dat de typische kenmerken van het IJsselmeergebied voor de toekomst behouden blijven en dat op bepaalde plekken het gebied beter toegankelijk wordt. Windmolens en hoogbouw passen volgens die leden niet in het IJsselmeergebied. Dit blijkt uit onderzoek dat onder ANWB-leden is gehouden. Leden van de ANWB wijzen ook op knelpunten in bereikbaarheid en tekorten aan wandel- en fietspaden.

Aanleiding voor het onderzoek is dat het Rijk samen met andere overheden, belangenorganisaties, burgers, kennisinstellingen en het bedrijfsleven een toekomstvisie ontwikkelt voor het IJsselmeergebied. Het is uniek in zijn soort en het grootste aaneengesloten zoetwatergebied van West- Europa en heeft een belangrijke landschappelijke en cultuurhistorische waarde. Ook de kansen voor toerisme en recreatie worden in de toekomstvisie meegenomen. 

Typerend landschap en kenmerkende natuur

ANWB-leden zien graag dat het typerende landschap met weidse uitzichten en de rijke cultuurhistorie met de daarbij horende dorps-en stadsgezichten en de vele monumenten blijft. Hetzelfde geldt voor de kenmerkende natuur met rust, variatie, mooie vergezichten en een rijke flora en fauna. Dit zou zelfs uitgebreid mogen worden.

Standpunt ANWB

Het onderzoek bevestigt het standpunt van de ANWB ten opzichte van windmolens op het land. De ANWB beschouwt de opwekking van windenergie als een industriële activiteit en ziet windparken daarom bij voorkeur geplaatst in industriële omgevingen of langs infrastructuur. Gebieden waarvan de vrije horizon een kenmerkende kwaliteit is en die van groot belang zijn voor recreatie en toerisme, zouden zoveel mogelijk ontzien moeten worden.

Toegankelijkheid

Ook moet er volgens de leden geïnvesteerd worden in de toegankelijkheid van het gebied om nog meer van de natuur te kunnen genieten. Dit geldt voor zowel bezoekers als bewoners van het IJsselmeergebied. Beide groepen zijn het dus met elkaar eens hierover. Populaire bestemmingen zijn soms moeilijk te bereiken omdat er bij drukte onvoldoende parkeerplaatsen zijn, de bereikbaarheid per openbaar vervoer niet altijd even goed is en in sommige delen van het gebied onvoldoende wandel- en fietspaden zijn. Verder maken ANWB-leden zich onder meer zorgen over verkeershinder (bijv. door hardrijdend auto en motorverkeer op dijken) en milieuvervuiling (bijv. zwerfafval, maar ook grofvuil dat gedumpt wordt). 

Gebied aantrekkelijker maken

Leden noemen verder een aantal punten om het IJsselmeergebied aantrekkelijker te maken: 

• Voldoende rustpunten voor wandelaars en fietsers. Leden waarderen de mooie uitzichten en willen daar ook graag zittend van kunnen genieten. 

• Voldoende publieke toiletten: recreanten die de hele dag op pad zijn zouden het fijn vinden om naar het toilet te kunnen zonder een drankje te hoeven bestellen. 

• Voldoende (spreiding van) afvalpunten langs wandel- en fietspaden, zodat leden makkelijker hun afval kwijt kunnen. 

• Voldoende autovrije fietspaden. Leden willen ongestoord van het uitzicht kunnen genieten, maar worden regelmatig (vooral op smalle wegen) gestoord door snel rijdend verkeer. 

'Visie ontwikkeling IJsselmeergebied'

Het rapport wordt aangeboden aan het Regionaal Overlegorgaan IJsselmeergebied die namens de stakeholders van het IJsselmeergebied.

Bekijk rapport 'Visie ontwikkeling IJsselmeergebied'