Reactie ANWB op klimaatakkoord

Plannen voor stimulering elektrische auto zien er goed uit

De stimulering van heel dure elektrische auto’s in de zakelijke markt wordt omgezet naar stimulering van goedkopere elektrische modellen met voordelen op de bijtelling voor het zakelijk segment en een aanschafsubsidie en vrijstelling van de BPM (aanschafbelasting) op de nieuwkoop voor particulieren.

Deze stimuleringsmaatregelen zijn wat de ANWB betreft cruciaal voor de ontwikkeling van een goede tweedehandsmarkt, waar de meeste particuliere rijders op termijn hun auto zullen kopen. Daarnaast stimuleert dit pakket de fabrikanten auto’s aan te bieden in de lagere segmenten.

ANWB opgelucht

De ANWB is blij en opgelucht dat de regering de huidige benzine- en dieselrijders met de voorgestelde maatregelen ontziet en hen niet langer laat opdraaien voor de kosten van de transitie naar duurzame mobiliteit. In eerdere conceptplannen was dit namelijk wel het geval. 

Vandaag presenteerde het kabinet de stimuleringsplannen voor de elektrische auto als onderdeel van het klimaatakkoord. De ANWB ziet de meeste van de door haar ingebrachte punten terug in het uiteindelijke voorstel. Uit de Elektrisch Rijden Monitor van de ANWB blijkt dat de overstap naar een elektrische auto voor veel autobezitters op dit moment (financieel) nog niet haalbaar is. Met de voorgestelde maatregelen zal daar de komende jaren verandering in komen.

Aantrekkelijke tweedehandsmarkt

De meeste Nederlanders kopen hun auto tweedehands. Omdat nieuwe elektrische auto’s nu nog duur zijn en er nauwelijks sprake is van een aantrekkelijke tweedehandsmarkt is het de komende jaren voor de meeste automobilisten nog niet mogelijk om over te stappen op een elektrische auto. De ANWB is erg blij en opgelucht dat zij niet de rekening gepresenteerd krijgen voor het maatregelenpakket. Het bezit van een auto wordt de komende jaren niet duurder. Daarnaast worden benzineauto’s ook niet duurder in gebruik. Dieselrijders krijgen wel te maken met een geringe accijnsverhoging van een cent per liter. 

Goed pakket, industrie nu aan zet

In de voorstellen is tevens ruimte ingebouwd om de stimuleringsmaatregelen tussentijds aan te passen. De ANWB juicht dit toe, omdat hiermee onder- of overstimulering wordt voorkomen. Om de markt voor tweedehands emissieloze auto’s in overleg met de sector te stimuleren heeft het kabinet voor de periode tussen 2021-2024 € 100 miljoen uitgetrokken. De ANWB vindt dat er al met al een goed pakket op tafel ligt. Het is nu aan de industrie om snel met veel meer betaalbare modellen op de markt te komen.

Eerlijk betalen naar gebruik

Dat de regering verschillende vormen van rekeningrijden wil onderzoeken voor de financiering van de mobiliteit na 2025 kan de ANWB goed begrijpen. Met een toenemend aantal elektrische auto’s op de weg dalen de overheidsinkomsten uit accijns en wegenbelasting, waardoor op termijn een aanzienlijk gat in de begroting ontstaat. De zoektocht naar alternatieve financieringsvormen mag wat de ANWB betreft echter in geen geval leiden tot hogere inkomsten uit autobelastingen. 
Eerlijk betalen naar gebruik blijft voor de ANWB eveneens een belangrijk uitgangspunt. 

Meer over het klimaatakkoord