Kabinet komt met reactie op doorrekening Klimaatakkoord

Vandaag presenteerden de planbureaus hun doorrekening van het ontwerp-Klimaatakkoord. Kort daarna gaven premier Rutte en minister Wiebes een persconferentie, waarin zij een aantal richtingen schetsten, die het kabinet kiest om tot een definitief Klimaatakkoord te komen.

Het kabinet wil overstimulering van nieuwe elektrische auto’s voorkomen en de tweedehandsmarkt voor elektrische auto’s een extra stimulans geven. Premier Rutte stelde ook dat de vaste lasten voor benzine- en dieselauto’s niet omhoog zullen gaan.
 
De ANWB heeft zich in de klimaatonderhandelingen altijd ingezet voor een betaalbare elektrische auto voor de particulier, onder andere door het creëren van een volwassen tweedehandsmarkt. De bond ziet dat het kabinet daar invulling aan geeft door de vaste lasten voor huidige autobezitters niet te laten stijgen en de tweedehandsmarkt voor elektrische auto’s te stimuleren.

De concrete invulling van deze voornemens zal duidelijk worden in het definitieve Klimaatakkoord, dat het kabinet naar verwachting eind april presenteert. Daarna buigt de Tweede Kamer zich over dit akkoord.