Inzamelactie Huijgenspark Den Haag

Op 27 juni werd in het Haagse Huijgenspark een inzamelactie georganiseerd voor het Kinderfietsenplan in het kader van ‘ieder kind heeft recht op een fiets’. De gemeente Den Haag heeft hieraan haar medewerking verleend.

De ingezamelde tweedehands fietsen worden opgeknapt door onze vrijwilligers en bij verschillende werkplaatsen in het land. Daarna komen ze o.a. via Stichting Leergeld en Nationaal Fonds Kinderhulp ten goede aan kinderen waar thuis geen geld is voor een fiets.

Foto: Valerie Kuypers

Direct al fietsen ingeleverd

Leuk was dat op die dag zelf al spontaan gehoor werd gegeven aan deze oproep en enkelen kwamen met meerdere fietsen tegelijk. Een vader kwam twee keer langs om in totaal 4 kinderfietsen in te leveren en een moeder met twee dochters gaven 3 fietsen af om andere kinderen weer blij mee te maken. Voorafgaand was in de omgeving geflyerd door de gemeente, Biesieklette en de ANWB. Ook heeft een oproep in De Posthoorn gestaan en is via Facebook een social opgestart. Kinderfietsen kunnen nog steeds gedoneerd worden, overigens niet alleen in Den Haag, kijk daarvoor op anwb.nl/kinderfietsenplan.   

Ruimbaan voor de fiets

Ook werd de Fietsvisie gepresenteerd. Den Haag wil de komende jaren de fiets ruim baan geven in de stad. Veiliger fietsroutes, meer stallingsmogelijkheden en het fietsgebruik verder stimuleren. Dat staat in de Fietsvisie 2040.

Namens de ANWB gaf Jonathan Weegink (afdeling Belangenbehartiging) een eerste reactie op de visie. Hij omarmde het verknopen van de sterfietsroutes en de recreatieve fietsroutes. Ook sprak hij zich positief uit over het stimuleren van de overstap van auto naar fiets via zogenoemde Park & Bikes (P+B).

Foto: Valerie Kuypers