Geld vergeten uit te checken in het OV komt ten goede aan de reiziger

De ANWB is tevreden met het pakket aan maatregelen dat vervoerders hebben toegezegd om het aantal vergeten check-outs met de OV-chipkaart terug te dringen. Ook wordt het voor de reiziger gemakkelijker om te veel betaald geld terug te vragen.

In de periode van 1 oktober 2012 t/m 30 september 2013 ging het om een bedrag van 16 miljoen euro dat te veel betaald is door reizigers die met een OV-chipkaart op saldo reizen.

Onderzoek naar bedrag

Het NOVB (Nationaal Openbaar Vervoer Beraad *) heeft op verzoek van ANWB en Rover een onderzoek uitgevoerd naar het totale bedrag dat vervoerders ontvangen door incomplete ov-chipkaarttransacties. Met name reizigers die af en toe gebruik maken van het OV maken vergissingen. Zij zijn vergeten uit te checken of hebben verkeerd in- of uitgecheckt en hebben dat niet teruggevraagd.

Een greep uit de maatregelen van de vervoerders:

  • Er komt één loket voor restitutie voor de reiziger ongeacht met welke vervoerder hij heeft gereisd. Ook wordt de termijn waarbinnen reizigers saldo kunnen terugvragen verlengd van drie naar zes maanden.
  • Er komt een proef van NS en Connexxion waarbij reizigers alleen aan het begin en aan einde van de treinreis hoeven uit te checken, ongeacht hoe vaak ze overstappen en met welke vervoerder ze reizen. Dit zal het aantal fouten drastisch terugbrengen.
  • Ook zal voortaan elk  jaar worden onderzocht welk bedrag vervoerders hebben ontvangen door incomplete of onjuiste ov-chipkaarttransacties. Daardoor wordt duidelijk of de maatregelen effect hebben. De ANWB gaat er van uit dat het onderzoek na een aantal jaren niet meer nodig is.

 * Het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad is een overlegorgaan voor vervoerders, rijksoverheid, decentrale overheden  en consumentenorganisaties om tot oplossingen te komen voor concessie-overstijgende problemen in het OV. Het NOVB werkt volgens een werkprogramma waarvan het onderzoek incomplete transacties één van de onderwerpen is. Consumentenorganisaties hebben één zetel in het NOVB en hebben adviesrecht. 

Eerdere verschenen berichten

Onderzoek incomplete transacties OV-chipkaart

Vergeten uit te checken met OV-chipkaart