ANWB ondertekent Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee

De ANWB heeft het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee mede ondertekend, een vervolg op het gelijknamige convenant uit 2007. Doel daarvan was een brug te slaan tussen (vaar)recreanten, natuur en overheid. 

Met de ondertekening van het actieplan wordt daar nu een vervolg aan gegeven. Het plan richt zich op een evenwichtige ontwikkeling van natuur en vaarrecreatie en een daarbij passende ontwikkeling van jachthavens.

Het plan is ondertekend door de provincies Friesland, Groningen en Noord-Holland, havengemeenten, het Rijk, natuurorganisaties en de watersportsector. Onderdeel van het plan is vaarrecreanten beter bewust te maken van de natuur en van de effecten van hun aanwezigheid op het wad. Daarvoor worden voorlichtings- en educatieactiviteiten opgezet. Net als bij de toezichts- en handhavingsmaatregelen willen de betrokken partijen hier gezamenlijk invulling aan geven.