1 beoordelingen

Broedvogels van de heide die opvallen door hun hoge aantallen zijn wulp, roodborsttapuit, boompieper, boomleeuwerik en veldleeuwerik. Over een lengte van 3 km grenst de heide aan het beekdal van de Oude Leij, ‘Riels Laag’ geheten. Door stuwing en verondieping is het Riels Laag het hele jaar door nat, wat steltlopers en moerasvogels lokt: zomertaling, slobeend, grutto en kievit broeden er. Centraal op de heide liggen zes grafheuvels uit de Midden-Bronstijd (1700-1000 vóór Christus), een ander ‘monument’ wordt gevormd door een zevental moerascipressen van circa 200 jaar oud. Er zijn diverse wandelroutes.

Er zijn geen prijzen bekend.

Adres

Rielsedijk Goirle (Noord-Brabant)

Parkeren

Gratis

Plan route

Contact

1 beoordelingen

Mooi stukje Brabantse natuur

Er is geen horeca in het gebied zelf, in Riel en Goirle uiteraard wel.