0 beoordelingen

De Zak van Zuid-Beveland (een voormalig eiland, deel van Zeeland) is een prachtig gebied met waardevolle natuur- en landschapselemenenten als welen, grenslinden, kreken, vliedbergen en kleine dorpen. Een lappendeken, resultaat van vele rigoureuze ingrepen van de mens in het turbulente verleden - in zijn strijd tegen het water - en talloze dijkdoorbraken. Het gebied is ontstaan door kleine inpolderingen, waarmee gestart werd in de twaalfde eeuw door de monniken van Sint Bavo uit gent. Van hen is de naam Beveland afkomstig. De overheid heeft in 1994 de Zak aangewezen als Waardevol Cultuurlandschap en vervolgens in 2005 als onderdeel van Nationaal Landschap Zuidwest-Zeeland. De vegetatie van voralde bloemdijken is bijzonder de moeite waard. De Stichting Behoud de Zak van Zuid–Beveland (BZZB) werpt zich op als hoeder van de bijzondere waarden. Maar recreatie is toegestaan, zelfs gewenst: wandelen, fietsen - maar zonder de rust en de balans te verstoren. Grotendeels gemeente Borsele - gelegen 'onder' Goes.

Er zijn geen prijzen bekend.

0 beoordelingen