1 beoordelingen

Zeer belangrijk beschermd vogelgebied, enorme wadplaat, 6000 hectare. Spektakel: in augustus verzamelen zich bijna alle zwarte sterns van Noordoost-Europa zich boven het IJsselmeer ter voorbereiding op de trek naar het zuiden. Vaak strijken ze neer op de droge delen van het Balgzand om de nacht door te brengen. Tegen de Balgzanddijk aan vormen zich schorren, waar wadvogels en steltlopers broeden. Bij laagtij verzamelen zich op de slikken duizenden vogels om te eten. In juli komen duizenden bergeenden bijeen om te ruien. In het winterhalfjaar verblijven op het Balgzand veel smienten en rotganzen, die bij hoogwater hun toevlucht zoeken op de dijk. Landschap Noord-Holland beheert 78 hectare kwelders langs de dijken, waarmee zij in feite het hele gebied van 6000 hectare beschermt. Het gebied is niet vrij toegankelijk, wel onder begeleiding tijdens een excursie, vogelfietstocht of open dag, georganiseerd door Landschap Noord-Holland en/of de Waddenvereniging, info te krijgen via telefoon en e-mail. Alles start vanuit Natuurinfocentrum Balgzand bij ’t Kuitje. Ten noorden van Van Ewijcksluis is een vogelkijkhut

Natuurinfocentrum gratis. Vogelfietsexcursie 0-12jr € 2,00, volw. € 4,00. Wadexcursie: 0-14 jaar € 2,00, volw. € 4,00.

Adres

Oostoeverweg 1786PS Den Helder (Noord-Holland)

Openingstijden

Iedere 2e zondag van apr-okt 11:00-16:00 uur

Parkeren

Gratis

Plan route

Contact

1 beoordelingen

mooi vogelnatuur

no message