0 beoordelingen

Hij was zo groot dat de vraag gewettigd is of noord-kennemerland zo dicht bevolkt was of dat de offervaardigheid en religieuze gemeenschapszin de bouw ervan mogelijk maakte. Bergen lag in een gebied, met de Egmonden en Heiloo, van vele kerken, kapellen en bronnen. De kerk in Bergen was gewijd aan Petrus en Paulus, zoals nu nog de latere rooms-katholieke kerk elders in het dorp. Voor de Ruïnekerk ging door de reformatie die band verloren. Dat was rond 1570 het geval, in het begin van de tachtigjarige oorlog, de strijd tussen de lage landen en Spanje.

In 1574 sloeg de vernieling toe met plundering en brandstichting. Diederick van Sonoy was de boosdoener en de ruïne het resultaat. De vrees bestond namelijk dat de Spanjaarden, die Alkmaar hadden belegerd en waren weggetrokken, weer zouden terugkeren. Het antwoord was de toepassing van de tactiek van de "verschroeide aarde" in een gordel rond Alkmaar. Daar lag Bergen in. De ontreddering was enorm. Gelukkig volgde een periode van economisch herstel. Geleid door het besef dat de nieuwe leer grote offers waard was, werd de kerk hersteld. Maar naast godsdienstige ijver speelde praktische zin ook een rol: alleen het koor werd herbouwd. Een dakruiter nam de plaats in van de toren. Een bescheiden plaats. Tot heden toe.

Maar waarom bleef de bouwval van de kerk in Bergen wel behouden? Waarom boven het IJ deze ene uitzondering? De "heerlijk-heid" Bergen heeft heren gehad die hun rechten kenden en handhaafden. Niet alleen het recht tot benoeming van predikanten, het jacht- en visrecht, enzovoort, zij hadden ook eigendomsrechten van het kerkgebouw zelf en hebben kennelijk daarom de sloop van het ruïnegedeelte belet en belemmerd.

Er zijn geen prijzen bekend.

Adres

Raadhuisstraat 1861 LK Bergen (Noord-Holland)

Parkeren

Gratis

Plan route

Contact

0 beoordelingen