Fietsroute - 30 km

Schokland (Flevoland)

  • Weidegebied/akkerland
  • Horeca in de buurt
  • Parkeergelegenheid aanwezig bij het startpunt

Schokland en Urk vormden tot de 10e eeuw één groot eiland, totdat het zeewater het middendeel overspoelde. Verscheidene nederzettingen verdwenen. Veeteelt kwam er al niet meer voor en met de visserij ging het slecht. De woonplaatsen waren slechts bereikbaar via smalle loopplanken. Ontruiming van Schokland was het gevolg. Na drooglegging van de Noordoostpolder in de 20e eeuw zakte Schokland weg. Daarom is aan de oostzijde een natte natuurzone ingericht met verhoogd grondwaterpeil. Tegelijk zijn terpen en dijken uit het laatmiddeleeuwse landschap aangelegd en deels ingericht als wandelpaden. Veel water- en weidevogels hebben het nieuwe natuurgebied ontdekt.

Download de route

Museum Schokland, bij knpt 61

Middelbuurt 3
8319 AB Schokland (Flevoland)

Google maps - Schoklandroute
Plan route
0 beoordelingen