Fietsroute - 58 km

Beetsterzwaag (Friesland)

  • Meren
  • Weidegebied/akkerland
  • Horeca in de buurt
  • Parkeergelegenheid aanwezig bij het startpunt

Van Lynden, Lycklama a Nijeholt en Van Harinxma thoe Slooten zijn namen die eeuwenlang verbonden waren met deze streek en grote invloed hadden op de ontwikkeling van het landschap. Al in de tijd van de grietenijen – voorlopers van de gemeenten – speelden zij een rol in het bestuur. In de 17e en 18e eeuw legden ze rond Beetsterzwaag prachtige buitenplaatsen aan. Ook lieten ze in de 19e eeuw bos aanleggen op de plaats van heidevelden en onrendabele landbouwgronden en namen ze het voortouw bij de ontginning van het veen. Schrijnend waren de welvaartsverschillen tussen de adel, voor wie turf goud was, en de sappelende veenarbeiders.

Download de route

Parkeerplaats

Pastorielaan
9244 CA Beetsterzwaag (Friesland)

Google maps - Friese Adel-route
Plan route
0 beoordelingen