Maatschappelijke projecten middelbare scholieren

De ANWB heeft van 2009 tot 2015 maatschappelijke projecten voor middelbare scholen aangeboden op de thema’s vrije tijd en verkeersveiligheid. Daarbij richtten we ons specifiek op groeps- en klassenprojecten. Jongeren leerden samenwerken en bereikten - onder begeleiding van ANWB vrijwilligers en eigen docenten - mooie resultaten.

Sinds dit jaar geven we een nieuwe invulling aan mooie en zinvolle maatschappelijke projecten voor leerlingen van het voorgezet onderwijs. We hebben het succesvolle verkeerseducatieprogramma Streetwise uitgebreid met Streetwise next level: een interactief verkeersprogramma voor 1e en 2e jaars leerlingen, zodat ze bewust worden van de gevaren in het verkeer.

Streetwise next level

Streetwise Next Levelbus Jongeren tussen 12 en 16 jaar lopen veel risico in het verkeer. Er moeten ineens grotere afstanden overbrugd worden en het groepsgedrag speelt in toenemen mate een rol waardoor ze meer oog hebben voor elkaar en hun mobiel, dan voor het verkeer om hen heen.

Om hier goed mee om te gaan kunnen scholen gebruikmaken van ANWB Streetwise next level. Dit programma bestaat uit:

  • De verkeersworkshop ‘ik in het verkeer’
  • De ANWB Verkeersbuzz: scholieren leren in de bus over de dode hoek, en leren via games over verkeersregels en –gedrag.

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn om uw leerlingen ook in de Verkeersbuzz te leren over het verkeer?

Meer over Verkeersbuzz

De ANWB zet zich in voor een veilig verkeer voor jong en oud. Scholen kunnen bijvoorbeeld deelnemen aan de jaarlijkse Fietsverlichtingsactie van de ANWB Lichtbrigade. Leerlingen checken de fietsen van hun medescholieren hierbij op veiligheid en verlichting.

Beleef de natuur

De verkeersveiligheidsprojecten vervangen de maatschappelijke stages bekend onder de naam ANWB Naturewise. De ANWB stelt scholen die zelf een groenproject willen organiseren een lespakket ter beschikking om leerlingen op een leuke manier te betrekken bij natuur en landschap: "Beleef de Natuur". Scholen kunnen hiermee in projectvorm of binnen het vak aardrijkskunde of biologie met hun leerlingen aan de slag. Het lespakket bestaat uit een digitaal deel dat in de klas gemaakt kan worden en praktijkopdrachten, waarmee scholieren concreet aan de slag gaan met natuur in de eigen omgeving. Het lespakket is gratis beschikbaar. Er is een versie voor VMBO en HAVO/VWO.

Lespakket Beleef de Natuur: informatie en demo