In het jaar 2021

In 2021 hebben we samen ruim 25.000 fietsen opgehaald voor het ANWB Kinderfietsenplan, bijna 128.000 ritten gereden voor ANWB Automaatje, hebben bijna 150.000 kinderen verkeerseducatie gehad van ANWB Streetwise, zijn er ruim 31.000 pakketten opgehaald waarmee we fietspaden door heel Nederland voorzien hebben van de tag ´Zet je licht aan!´, hebben ruim 13 miljoen mensen de ANWB Reiswijzer gebruikt voor hun keuze voor vakantie en heeft Belangenbehartiging een groot aantal monitors en visies geschreven waaronder de Visie Personenmobiliteit. 

Dit alles was niet mogelijk door de inzet van onze leden en de (meer dan 30.000!) vrijwilligers. Iedereen erg bedankt voor hun interesse in onze maatschappelijke initiatieven en hulp bij het realiseren ervan. 

Bekijk het overzicht van het jaar 2021