Einde aan 25 jaar ANWB hoogstamfruitbomen snoeien

21-3-2019

Afgelopen 25 jaar zijn vele ANWB vrijwilligers ieder voorjaar actief geweest met het snoeien van hoogstamfruitbomen in Limburg. Dit voorjaar snoeiden ze de bomen voor de laatste keer in ANWB-verband.

Hoogstamfruitbomen zijn  bijzondere cultuurgoederen in het landschap van de provincie Limburg. Het snoeien is belangrijk: als de bomen niet tijdig worden gesnoeid, geven ze geen vruchten meer af.

ANWB regiomanager Janique Huijbregts: ‘Andere partijen in Limburg willen de coördinatie graag overnemen en daarmee krijgen we als  ANWB weer ruimte voor nieuwe initiatieven.’ De ANWB nam op 14 maart  afscheid van dit mooie project en gaf het stokje door aan het IKL, de Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen. IKL bekijkt in hoeverre ze met de huidige werkgroep en overige vrijwilligers een nieuwe invulling kan geven aan ‘de bijdrage van vrijwilligers’ aan het landschap van Limburg.