Onderzoek Veilige Schoolomgeving afgerond

24 oktober 2019

61 leerlingen van basisschool Maurice Rose in Margraten onderzochten in september de verkeersveiligheid op hun schoolroute. Dat deden zij in opdracht van ANWB, die vindt dat elk kind in Nederland veilig en met plezier naar school moet kunnen gaan.

Samen met hun ouders en met omwonenden van de school, die via een enquête bij het onderzoek zijn betrokken, wisten de leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 een groot aantal verkeerssituaties aan te wijzen waar nog wat te verbeteren valt. Zij hebben hier ook oplossingen voor aangedragen. Daarnaast hebben zij hun eigen gedrag en dat van hun ouders in het verkeer onder de loep genomen.   

Een situatie bij de ingang van de school en die op gelijkwaardige kruisingen, waar voorrang krijgen lang niet altijd lukt, komen als grootste knelpunten uit de bus.  Leerlingen constateerden ook dat er op schoolroutes hard wordt gereden, dat het parkeergedrag te wensen over laat, dat het oversteken verbetering behoeft en dat er nog te vaak met losse handen wordt gefietst. Ook het gebruik van de mobiele telefoon in de auto en op de fiets blijkt nog maar moeilijk af te leren.

ANWB heeft de gemeente Eijsden-Margraten gevraagd om passende maatregelen te nemen bij de geconstateerde knelpunten op de schoolroute. Aan de school is gevraagd om het verkeersonveilig gedrag te delen met de ouders, zodat zij er zich van bewust worden en het kunnen verbeteren. ANWB heeft de school geadviseerd om de kinderen ambassadeur van de verkeersveiligheid te maken, zodat zij het gedrag van henzelf en hun ouders in de gaten blijven houden en op een positieve manier kunnen beïnvloeden.

De officiële aanbieding van het eindrapport aan de school en aan de gemeente vond plaats op 23 oktober. Wethouder Custers van Verkeer en vervoer reikte daarbij aan de beste inzenders een prijs uit. 

De kans is groot dat ANWB op meerdere locaties in Nederland onderzoek gaat doen naar de verkeersveiligheid rondom scholen. Meer informatie hierover volgt.