Friesland

Fijn dat je mee wilt helpen bij het controleren van de ANWB-routes in Friesland. Hieronder zie je een overzicht van wandel- en fietsroutes die gecontroleerd moeten worden. Zoek een wandel- of fietsroutes uit die je wilt controleren, onthoud de naam en de vertrekplaats en vul deze in op het formulier.

Aanmelden

Wandelroutes

Naam wandelroute Vertrekplaats
Adellijke kleurenpracht Beetsterzwaag
Bierroute Ameland Hollum
Einde van de wereld Makkum
Klein, fijn en voornaam Leeuwarden
Levendig Leeuwarden Leeuwarden
Lichtpunt op Ameland Hollum
Onder Foswerts vleugels Ferwert
Rijsterbos (voorheen Holwortel in het Rijsterbos) Rijs
Sloten Sloten
Struinen en jutten Midsland

 

Fietsroutes

Naam fietsroute Vertrekplaats
Amelandroute Nes (Ameland)
Culinair Dokkum Dokkum
Friese Adel-route Beetsterzwaag
Friese Wouden-route Appelscha
Gaasterlanpaad Balk
Gastherenroute Eernewoude
Healânspaad Drachten
Het geheim van de vrije Friezen Eernewald
Kerspelpaad Buitenpost
Lauwerslandronde Dokkumer Nieuwe Zijlen (Engwierum)
Ooststellingwerfroute Oosterwolde
Rondje Schier Schiermonnikoog
Rondje Tjeukemeer Heerenveen
Terpen, dijken en slikwerkers Ferwerd
Terschellingroute Lies
Tussen Heegermeer en IJsselmeer  Heeg
Vlielandroute Oost-Vlieland
Zeedijkenroute Harlingen

 

Aanmelden