Automaatje en corona

De maatregelen betreffende de verspreiding van het coronavirus raken ook ANWB AutoMaatje. We hebben passende maatregelen genomen om het aantal besmettingen en reisbewegingen terug te dringen. 

Onze partners hebben we geadviseerd geen ritten meer aan te nemen. Bij hoge uitzondering kunnen er nog wel noodzakelijke ritten aangevraagd worden. Wat zijn noodzakelijke ritten?

  • Ritten op medisch gerelateerde gronden: ritten voor afspraken bij ziekenhuis, huisarts, fysiotherapie e.d.
  • Ritten op sociale gronden: zoals incidenteel bezoek bij partners in ziekenhuis, verzorgings- of verpleeghuis.

Wil je daar meer over weten neem dan contact op met je lokale ANWB AutoMaatje. De contactgegevens vind je op deze kaart.