Van Gogh Museum

Met een verzameling van 200 schilderijen en zo’n 500 tekeningen, bezit het museum ’s werelds grootste collectie van het werk van Vincent van Gogh.

Hoewel Van Gogh tijdens zijn leven slechts twee schilderijen wist te verkopen, komen er nu jaarlijks ruim anderhalf miljoen mensen naar het Van Gogh Museum om zijn werk te bewonderen.

Het museum heeft de schilderijen op chronologische volgorde gegroepeerd, zodat je een boeiend overzicht krijgt van Vincents persoonlijke en artistieke ontwikkeling.
Begon Vincent in Nederland met sobere tinten en portretten van arme boeren - zoals te zien in De Aardappeleters; in zijn laatste periode in de Provence springen de uitbundige kleuren bijna van het doek.

Behalve schilder en tekenaar, was Vincent van Gogh een fervent brievenschrijver – getuige de collectie van maar liefst 700 brieven. Lees de hoop, de wanhoop, de reflecties en de teleurstellingen in de voor het publiek tentoongestelde briefwisseling met onder meer Vincents jongere broer, Theo van Gogh.

De vaste verzameling bevat ook kunstwerken van Vincents tijdgenoten, waaronder werken van Toulouse-Lautrec, Seurat, Signac, Monet en goede vriend Gauguin.

Daarnaast organiseert het Van Gogh Museum regelmatig tentoonstellingen en educatieve activiteiten rond bepaalde thema’s, zowel voor kinderen als voor volwassenen.