Terp Hegebeintum

Het landschap langs de Friese kust heeft een bijzonder kenmerk: de terp. Terpen kan men omschrijven als door mensenhanden opgeworpen heuvels, die bescherming moesten bieden tegen het opkomende zeewater. Ze werden regelmatig opgehoogd met klei, mest en huishoudelijk afval. De meeste terpen hebben hierdoor een hoogte bereikt van 2-7 m boven NAP. De terp van Hegebeintum spant de kroon met bijna 9 m boven de zeespiegel en 13 m boven het maaiveld. Een klim is zeker de moeite waard. Het uitzicht over dit stukje Friesland is een lust voor 't oog. Bovendien is op de terp het schilderachtige kerkje uit de 12e eeuw te bezichtigen. De kerk is in gebruik als museum en toont vele bij de Friese terpafgravingen gevonden kerkelijke bouwkundige details en gebruiksvoorwerpen (zandstenen sarcofagen en sarcofaagdeksels, altaarstukken enz.) Meer informatie krijg je in het bezoekerscentrum.