Museum Het Bolwerk

Museum Het Bolwerk toont hoe de bewoners van de grensstreek zich in de loop der eeuwen verdedigden tegen vijandige aanvallen.

Het zwaartepunt van de collectie van Museum Het Bolwerk ligt op de Staats-Spaanse Linies, een uniek complex van verdedigingswerken.
Uniek, omdat hier een deel van de ontstaansgeschiedenis van Nederland nog zichtbaar en tastbaar in het landschap is terug te vinden.

Door middel van  een breed scala aan activiteiten fungeert Museum Het Bolwerk als het informatiecentrum voor de Staats-Spaanse Linies.