Meijendel

Dit duingebied is voor onze drinkwaterproductie van groot belang. Daarom heeft Dunea als beheerder een belangrijke taak te vervullen waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met alle functies die de duinen hebben: bescherming tegen de zee, de waterwinning, natuur en recreatie.In welk seizoen u het gebied ook bezoekt, er zijn altijd mooie taferelen te zien. In het voorjaar bloeien de meidoorns en kun je genieten van een keur aan vogelgeluiden.  In de herfst zijn er volop paddenstoelen te vinden. De verscheidenheid aan begroeiing maakt dat er veel diersoorten voorkomen. Tegen de schemering laten veel reeën zich zien..BuitenduinHet buitenduin ligt aan de zeezijde van Meijendel: de zeereep met daarachter paraboolduinen en vochtige duinvalleien. Lokaal zijn er duindoorns en meidoornstruwelen te vinden. Dit is het gebied van de graspieper, roodborsttapuit, tapuit en veldleeuwerik.MiddenduinIn het middenduin, waar de infiltratieplassen liggen, is de begroeiing hoger. Hier staan veel meidoorns en lokaal is er wat moeras, bos en rietland te vinden. Dit maakt dat er veel eenden voorkomen. Vogelsoorten zoals de nachtegaal, rietgors, fitis, grasmus en zwartkop leven ook in het middenduin.BinnenduinHet binnenduin bestaat uit grote valleien en paraboolduinen. In dit gebied is veel bos; lokaal zijn er wat lage graslanden en struweel. De merel, tjiftjaf, vink, havik, boompieper en boomleeuwerik zijn voorbeelden van vogels die u in het binnenduin tegenkomt.Een bezoekIn Meijendel is genoeg te doen en te beleven. Zo zijn er drie prachtige wandelroutes aangelegd, variërend van drie tot vijf kilometer. Deze wandelroutes voeren u langs de mooiste plekjes van het gebied: valleien, de buitenrand van Meijendel en naar de zee. Het grootste gedeelte van Meijendel is vrij toegankelijk voor recreanten. Alleen voor het gebied Kijfhoek en Bierlap is een passe-partout of dagkaart vereist. In De Tapuit, het bezoekerscentrum van Dunea, is het mogelijk om een dagkaart voor Kijfhoek en Bierlap te kopen. De jaarkaarten zijn verkrijgbaar via het Zuid Hollands Landschap. Honden zijn toegestaan maar wel aangelijnd. Ook fietsroutes zijn verkrijgbaar in de Tapuit en natuurlijk kunt u ook gewoon de fietsknooppunten volgen.Verken de duinen van Meijendel via een spannende BeleefRoute voor het hele gezin. De titel hiervan is “Zoek de duindieren”. Zo wordt wandelen leuk! Download deze gratis App in de App Store of bij Google PlayOf ga op zoek naar een van de geocaches die verstopt liggen in het gebied (www.geocaching.nl).