Frans Hals Museum (Hof)

Het Frans Hals Museum bezit de grootste verzameling schilderijen van Frans Hals ter wereld.
Land van ANWB

De totale verzameling oude kunst van het Frans Hals Museum telt ongeveer 800 schilderijen. Een deel daarvan is permanent te zien. De rest is uitgeleend, wordt gerestaureerd, of verblijft in depots.

De schilders uit de 16de eeuw - Jan van Scorel, Maerten van Heemskerck, Hendrick Goltzius en Cornelis van Haarlem - waren de wegbereiders voor de wereldberoemde schilderkunst van de Hollandse Gouden Eeuw. Haarlem was in de 17de eeuw een machtige en welvarende stad en een centrum van kunst en cultuur.

De schilders uit de Gouden Eeuw specialiseerden zich in alledaagse onderwerpen: portretten, stillevens, stadsgezichten. 
Frans Hals, de beroemdste Haarlemse schilder uit de Gouden Eeuw, was gespecialiseerd in portretten en groepsportretten, waaronder de vijf grote groepsportretten van de Haarlemse schutterijen. Hij schilderde in een zeer trefzekere en levendige stijl.
Het Frans Hals Museum bezit van hem onder andere vijf grote groepsportretten van schutters.