Fort bij Vechten

Fort bij Vechten is gebouwd tussen 1867 en 1870 om Utrecht te beschermen.

De aanleg van de forten rondom Utrecht (in de Nieuwe Hollandse Waterlinie) vond plaats tussen 1815 en 1826.
De draagwijdte van het geschut nam halverwege de 19e eeuw snel toe en het bleek dat de forten (de Klop, de Gagel, Blauwkapel, Biltstraat, de Lunetten) te dicht bij Utrecht lagen.
Vanaf 1867 werd daarom een tweede linie van forten bij Utrecht aangelegd.

Fort bij Vechten is gebouwd tussen 1867 en 1870. De grote bomvrije kazerne werd in 1880 toegevoegd. Het fort is 17 hectare groot en na Rijnauwen het grootste fort van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 

Mobilisatie van het fort was er in 1870, 1914-1918 en 1939-1940, maar bij oorlogshandelingen is dit fort echter nooit betrokken geweest.