Suicide Club tot nader order gesloten

In Kampioen 6 van de maand juni vermelden wij de Suicide Club als tip voor een terras met uitzicht (in een reportage over Rotterdam op pag. 12). Echter, vlak na verschijning van het nummer werd het nieuws bekend dat de Suicide Club tot nader order is gesloten, omdat het dakterras niet aan de veiligheidseisen zou voldoen. Helaas kwam dit nieuws te laat, na het verschijnen van deze editie van de Kampioen, zodat we de tip niet op tijd uit het artikel hebben kunnen halen.