Europese typegoedkeuring

Verplicht voor alle aanhangers onder 750 kg

Alle aanhangers, ook vouwwagens en caravans met een maximaal toelaatbaar gewicht lager dan 750 kg, moeten zijn voorzien van een Europese typegoedkeuring. Dit geldt alleen voor nieuwe aanhangers die op de weg zijn toegelaten na 29 oktober 2012 maar is nog maar mondjesmaat bekend. Het niet kunnen tonen van deze goedkeuring bij een controle door politie of douane, kan consequenties hebben.

Het voertuig moet een chassisnummer hebben en een plaatje op de dissel  met daarop de naam van de fabrikant, het typegoedkeuringsnummer (de letter E voorafgaand aan het voertuigidentificatienummer) en de technisch toegestane maximummassa en aslasten (zie afbeelding). De fabrikant dient ook een zogenoemd IGC-certificaat te overleggen aan de koper. De typegoedkeuring streeft een betere registratie na, onder meer tegen diefstal. De goedkeuring is ook nodig om in EU-landen een kenteken te kunnen krijgen. Bovendien komt het van pas bij aanvraag van een Tempo100 certificaat voor Duitsland.

Eigen kenteken

Caravans met een maximaal toelaatbaar gewicht van boven de 750 kg, zijn al sinds 1998 verplicht een typegoedkeuring en een eigen kenteken te hebben. Dat laatste is voor aanhangers onder de 750 kg niet verplicht. Eigenaars van aanhangers zonder typegoedkeuring, kunnen voor een certificaat terecht bij dealer of fabrikant.

Boete

Hoever politie en douane controleren op de aanwezigheid van het typegoedkeuringsplaatje of het bezit van het EG-certificaat is onbekend. De boete bedraagt in elk geval  € 90 indien je wordt bekeurd. Als een typegoedkeuring ontbreekt, zal de politie aan de hand van het chassisnummer kunnen controleren wat de eerste toelatingsdatum van het voertuig is. Als dat voor 29-10-2012 is, is een typegoedkeuring niet verplicht.

Voor meer info kijk bij Regeling Voertuigen Artikel 5.13.1 en verder.