Afmetingen van de caravan of vouwwagen

In Nederland moet iedere caravan of vouwwagen aan een aantal uitrustingseisen voldoen. Zo zijn afmetingen aan maxima gebonden.

Het is de taak van de fabrikant om de caravan of vouwwagen zo af te leveren dat aan alle eisen wordt voldaan. De RDW/Centrum voor voertuigtechniek en informatie (voorheen: Rijksdienst voor het Wegverkeer), houdt daar toezicht op door het verlenen van een typegoedkeuring. Is de caravan of vouwwagen eenmaal in jouw bezit, dan ben jij er verantwoordelijk voor dat alles goed blijft werken. In de praktijk betekent dat voldoende onderhoud.

Afmetingen van de caravan of vouwwagen

Om in Nederland van de openbare weg gebruik te mogen maken mogen caravans (en vouwwagens) inclusief dissel niet langer zijn dan 12 m. Voor de hoogte geldt een grens van 4 m en voor de breedte 2,55 m (beide inclusief lading). Auto en aanhanger mogen samen niet langer zijn dan 18 m.

In Engeland hanteert men afwijkende maten. Achter trekauto's onder 3500 kg mag een caravan met een opbouwlengte - dissel en koppeling niet meegerekend - van maximaal 7 meter worden getrokken. De breedte is maximaal 2,55 meter. Achter een trekauto met een massa van meer dan 3500 kg mag een aanhangwagen of caravan van maximaal 12 meter worden meegenomen. Ook hier is de breedte maximaal 2,55 meter.