Preventieve veiligheidsmaatregelen bij kamperen

De grootste risico's voor de veiligheid op campings ontstaan door natuurrampen zoals overstromingen na zware regenval en bosbranden. Natuurrampen zelf zijn niet te voorkomen, maar door de juiste maatregelen kan schade aan lijf en goed van kampeerders vaak worden voorkomen of in elk geval beperkt.

De ANWB heeft daarom, samen met andere Europese toeristenclubs, een dringend beroep gedaan op de Europese Commissie om een gedetailleerde studie te doen naar de veiligheidssituatie van campings in Europese risicogebieden en naar de mogelijkheden om de veiligheid te verbeteren. Dit heeft resultaat gehad. Op dit moment werken de Europese Commissie, de Europese Federatie van Campingondernemers en de AIT&FIA (waarin de ANWB vertegenwoordigd is) samen aan oplossingen waardoor de veiligheid van de Europese campings verbeterd kan worden.

De ANWB vindt dat de overheid de bestaande veiligheidsprocedures voor campings regelmatig moet controleren en dat de campingondernemers waar nodig preventieve veiligheidsmaatregelen moeten nemen zoals een goed waarschuwingssysteem, duidelijk aangegeven vluchtroutes, noodtelefoons, noodverlichting en 24-uursbewaking tijdens risicosituaties. Maar als kampeerder kun je zelf ook maatregelen nemen om onnodige risico's te voorkomen.

Wat kun je doen om schade te voorkomen?

  • Zoek in heuvel- en bergachtig terrein een hoger gelegen standplaats en kampeer op afstand van waterlopen; vermijd dus droogstaande beddingen.
  • Kies in bosachtige gebieden, bij langdurige droogte, een redelijk open plaats zo ver mogelijk weg van naaldbomen.
  • Maak je in alle gevallen van tevoren vertrouwd met de situatie op een camping, waaronder de plaats van de brandblussers, vluchtroutes en dergelijke.
  • Volg altijd de aanbevelingen van de campingbeheerder op. Hij kent de omgeving en de situatie het beste.