Het gebruik van gas op de camping

Het gebruik van gas op de camping vraagt om voorzichtigheid. We geven een aantal nuttige tips.

Waar let je op bij het gebruik van gas op de camping?

  • Gasflessen horen in een speciale gaskast. Hierin zitten onderin ventilatieroosters die eventuele lekgassen afvoeren. De roosters mogen nooit afgedekt worden, wat verleidelijk is wanneer hij ook als opslagplaats gebruikt wordt.
  • Houd gasflessen uit de zon. Bij een temperatuur van ± 30°C stijgt de druk in een propaangasfles tot boven de 10 bar. De druk van butaan is bij hoge temperaturen aanzienlijk lager, maar het is beter om het zekere voor het onzekere te nemen.
  • Ventileer binnen goed, want elk kooktoestel verbruikt zuurstof. Een raam op een kier zetten is het minste wat je kunt doen. Zo heb je ook minder last van condens.
  • Sluit bij het verwisselen van de gasfles voor alle zekerheid de toestelkranen en blijf uit de buurt van open vuur. Controleer de gasflesaansluiting na het verwisselen met een kwastje en zeepsop op lekkage. Waar gas ontsnapt, ontstaat een belletje. Zoek nooit met een lucifer of aansteker naar een lek.
  • Open en sluit de kraan alleen met de hand (dus zonder gereedschap). Controleer ook of de rubberen ring onbeschadigd en schoon is, anders gaat dat ten koste van de afdichting.
  • Laat een lege gasfles alleen bij een erkend vulstation vullen of ruil hem in voor een volle. Een vulstation houdt rekening met de vullingsgraad (maximaal 80%).
  • Schaf voor alle zekerheid een brandblusser aan.
  • Vervoer de flessen rechtop en zet ze goed vast.

Test het thermokoppel

Tegenwoordig zijn veel gastoestellen uitgerust met een thermokoppel dat de gastoevoer afsluit als de vlam ongemerkt uitwaait. Of het thermokoppel goed werkt, kun je als volgt controleren: Steek het gas aan en laat het apparaat enige tijd branden, draai het gas uit en wacht enkele tellen. Bij een goede werking hoor je binnen circa 30 seconden een zachte tik.