BOVAG-voorwaarden

De BOVAG-voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg tussen de BOVAG, de Consumentenbond en de ANWB. In dit artikel lees je wat de BOVAG-garantie precies inhoudt en waar je mee te maken krijgt als je een caravan koopt of inruilt, of laat repareren.

Let op: deze informatie geldt alleen wanneer de BOVAG-voorwaarden van toepassing zijn. Waar alleen caravan staat genoemd, gelden de voorwaarden ook voor een vouwwagen of camper.

BOVAG-garantie

Bij garantie krijg je als consument te maken met de volgende artikelen uit de BOVAG-voorwaarden:

  • Artikel 12: hierin staat dat je op gebruikte caravans en vouwwagens automatisch een BOVAG-garantie van minimaal 12 maanden krijgt, tenzij je daar zelf, schriftelijk, van afziet. Dit geldt voor caravans met een koopprijs van € 3.500 of meer en voor vouwwagens van € 2.000 of meer. Bij kampeerauto’s met een koopprijs vanaf € 12.500 geldt een garantie van 6 maanden.
  • Artikelen 15: hierin staat wat je kunt doen bij geschillen. Heb je klachten ten opzichte van een verkoper/reparateur die lid is van BOVAG Caravan- & Camperbedrijven over de verkoop van een caravan, vouwwagen of camper, of over de uitvoering van de BOVAG reparatie- en onderhoudsgarantie, moet zich eerst tot deze verkoper/reparateur wenden. Leidt dit niet tot een oplossing van de klachten, dan kunt je je wenden tot BOVAG Bemiddeling, Postbus 1100, 3980 DC Bunnik, tel. nr. 0900 2692268 (35 eurocent/minuut).

Koop en inruil

Als je een caravan koopt of inruilt krijg je te maken met de volgende artikelen uit de BOVAG-voorwaarden:

  • Artikel 3: hierin staat wat de verkoper op de koopovereenkomst moet vermelden, bijvoorbeeld of de koopprijs vast is of niet vast, en of de leveringstermijn vast is of vermoedelijk. Wil je als koper extra zaken laten opnemen in de overeenkomst, beding dit dan vóór het sluiten van de koop. Bij de extra vermeldingen gaat het om het bouw- en modeljaar van de caravan, het resterende laadvermogen bij aflevering (de kosten van de weging zijn voor jou), de leeftijd van de banden en - voor zover nodig - het aantal kilometers waarna de wielmoeren moeten worden nagetrokken. Als je alles wat voor jou van belang is op de koopovereenkomst vast laat leggen, dan heb je bewijs als er later discussie over ontstaat.
  • Artikel 4: hierin staat wanneer de verkoper de afgesproken prijs eventueel mag wijzigen. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van de overheid worden altijd doorberekend. Prijsverhogingen van de fabriek of importeur of door valutakoersen worden alleen doorberekend als je een niet-vaste prijs hebt afgesproken. Je hebt dan wel de mogelijkheid de koop te ontbinden.
  • Artikel 5: hierin staat welke mogelijkheden je hebt als de verkoper de caravan te laat levert. Bij overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn kun je de verkoper schriftelijk in gebreke stellen. Zet in de brief een termijn van vier weken voor caravans of vouwwagens, en voor campers zes weken. Heeft de verkoper dan nog niet geleverd, dan kun je de koop - ook weer schriftelijk - ontbinden. Wordt de caravan binnen die termijn wel geleverd, dan hoef je eventuele prijsverhogingen die na je brief hebben plaatsgevonden, niet te betalen. Als je de koop niet ontbindt, kan de verkoper je ook tijdelijk een andere caravan ter beschikking stellen zonder bijkomende kosten, eventueel een ander merk of type dan je gekocht hebt. Had je een vaste leveringstermijn afgesproken, dan kun je bij overschrijding daarvan met één brief de overeenkomst ontbinden.
  • Artikel 6: dit artikel regelt hoe je een koop zou kunnen annuleren (schriftelijk), en welke schadevergoeding je dan moet betalen. Die is vastgesteld op 15% van de koopprijs van de caravan, inclusief accessoires. Let op: je kunt niet meer annuleren als de in te ruilen caravan al bij de verkoper is ingeleverd. Soms vraagt een dealer of je jouw oude caravan eerder wilt inruilen. Dat lijkt aantrekkelijk: vaak krijg je een hogere inruilprijs of kun je wat stallingskosten besparen. Toch adviseren wij dat niet te doen. Je kunt niet nagaan hoe de financiële positie van de verkoper is; als hij failliet gaat, ben je de opbrengst van de inruilcaravan kwijt.
  • Artikel 8: hierin staat wat er gebeurt bij schade aan de ingeruilde caravan. Voor jou is het van groot belang je in te ruilen caravan voor het sluiten van de koopovereenkomst te laten onderzoeken door de verkoper. Doe je dit niet, dan loop je het risico dat er bij feitelijke levering een discussie ontstaat over de staat van de in te ruilen caravan en de daarbij behorende prijs. Teken je een inkoopovereenkomst, beschrijf de toestand van de inruilcaravan dan goed.

Reparaties en onderhoud

Bij reparaties en onderhoud van een caravan krijg je als consument te maken met de volgende artikelen uit de BOVAG-voorwaarden:

  • Artikel 9: hierin staat onder andere dat de reparateur contact met je moet opnemen als de prijsopgave met meer dan 10% wordt overschreden. Zorg wel voor bewijs van de gemaakte afspraken.
  • Artikel 13: hierin staat dat er een garantietermijn voor 3 maanden geldt voor reparaties aan campers en 6 maanden bij caravans en vouwwagens. Zijn reparaties niet correct uitgevoerd dan mag je verwachten dat deze binnen redelijke termijn en zonder ernstige hinder alsnog op juiste wijze gebeuren.

ANWB Expert plaform

Vind het antwoord op al je vragen over auto’s, motoren, kampeermiddelen en juridische zaken op het Expert platform. Deel jouw tips en ervaringen.

Stel je vraag op het Expert platform