Watersysteem aftappen

Voordat een caravan in de winterstalling gaat, is het raadzaam al het water van de watertank, boiler, leidingen en het toilet af te tappen. Doe je dat niet dan kan dat leiden tot een flinke schadepost.

Boiler en aftapkranen

Restanten water die achterblijven leiden niet alleen tot vorstschade, ook het leidingnet raakt vervuild met aanslag, bacteriën en slijmvorming. Dat kun je voorkomen door het openen van de aftapkranen. Daarvan zitten er in de KCK-redactiecaravan bijvoorbeeld al zes, verdeeld over het hele waternet. Vooral de Truma Therme (TT) is zeer gevoelig voor vorst. Een beetje restwater kan bij bevriezing al fataal zijn. De boiler wordt kapot gedrukt als dat water tussen de verstevigingslamellen in de boiler bevriest en vervolgens uitzet.

Tot het jaar 2000 had de TT dikwijls maar een afvoerslang met daaraan een aftapkraantje door de vloer. Daarna kwam het type met twee aftapkranen, één voor de afwatering en een om lucht binnen te laten. Dat werkte al beter. Voor beide uitvoeringen geldt dat ze alleen leeglopen en leeg blijven als ook gelijktijdig de mengkranen in de badkamer, bij de wastafel en in de keuken in de middenstand worden geopend. Bij de oude uitvoering duurt het legen dan alleen wat langer.

Boiler

Staat de caravan scheef, dan kan in de boiler een behoorlijke hoeveelheid water achterblijven. De uitloop naar de aftapleiding bevindt zich namelijk midden in het boilerhuis, en niet zoals je zou verwachten bij de uitlooppunten. De caravan scheef opstellen in de richting van de aftapleiding is juist uit den boze; precies horizontaal is beter.

Het verdient daarom aanbeveling om, als tijdens het legen van het systeem de waterstromen stagneren, de stand van de caravan wat te veranderen, bijvoorbeeld door het neuswiel langzaam hoger en lager te draaien. Je ziet dan vanzelf weer water komen. Is de TT in de breedte gemonteerd, en staat één wiel in een goot, dan loopt de boiler nooit geheel leeg. Naar huis of naar de stalling rijden met alle apparatuur in de 'aftapstand' is daarom eigenlijk nog het beste advies dat we dan kunnen geven.

Kraan en pomp

Met de kranen geopend in de middenstand zal de waterpomp gaan draaien. Draait die een tijdje droog, bijvoorbeeld als de caravan wordt aangekoppeld om naar de stalling te rijden, dan is niet uitgesloten dat hij doorbrandt, verbrandt of zelfs smelt. Schakel de 12V-installatie dus uit. Ga helemaal op zeker door een van de draadjes aan het kroonsteentje bij de pomp los te koppelen. Verpak de pomp, na het leegschudden van de leiding, in een doek om 'm te beschermen tegen stoten en rammelen in de tank.

Sluit de pomp altijd goed aan. Met de draden verkeerd om draait het pompje achteruit en blijft de waterdruk achter. Alleen door de boiler uit te nemen en vorstvrij te bewaren, is 100% zekerheid te verkrijgen dat deze niet stuk vriest. Maar wie 'm zorgvuldig leegmaakt, heeft een goede kans dat de boiler de winter overleeft. Controleer de waterdichtheid wel, want ook een kleine lekkage kan grote schade veroorzaken.

Stappenplan water aftappen

Bekijk hieronder stap voor stap hoe je water aftapt in de caravan.