Uw campingplaats annuleren

Hoe annuleert u

Het annuleren van een overeenkomst doet u altijd schriftelijk. U kunt alleen annuleren als de algemene voorwaarden deze mogelijkheid bieden. In Nederland bestaat geen wettelijke mogelijkheid om te annuleren,dit kan alleen met instemming van de ondernemer.

Moet u bij annuleren toch betalen? In de algemene voorwaarden staat vermeld wat de annuleringskosten zijn. Vaak is dit een bepaald percentage van de totale som. Dit varieert per camping, kijk hiervoor in de algemene voorwaarden.

RECRON voorwaarden

Wilt u een overeenkomst annuleren met een ANWB-erkende of RECRON-aangesloten camping. Dan zijn de RECRON-voorwaarden van toepassing. Hierin staat duidelijk aangegeven wat de annuleringskosten zijn. Hoe dichter bij de aankomstdatum u annuleert hoe hoger de annuleringskosten zijn. Draagt u een andere recreant voor die in uw plaats de plek gebruikt, dan krijgt u de annuleringskosten min administratiekosten retour.

Annuleringsverzekering

Hebt u bij het boeken van de campingplaats een annuleringsverzekering afgesloten. Of hebt u een doorlopende annuleringsverzekering. Dan is het mogelijk om de annuleringskosten te claimen op deze verzekering. Er moet wel sprake zijn van een reden die in de polisvoorwaarden staat vermeld, zoals; ziekte, overlijden, kopen van een huis of een onverwacht examen.

> RECRON Voorwaarden