Coronavirus: vouchers

Veelgestelde vragen rond vouchers.

De voucher die je hebt gekregen, heeft dezelfde waarde als de reissom die je voor de geannuleerde reis hebt betaald. Wanneer de reis duurder is dan de waarde van de voucher, dan moet je het prijsverschil bijbetalen. Is de reis goedkoper, dan heb je recht op het verschil terug. 

Wanneer je een voucher krijgt aangeboden, lees dan goed de voorwaarden. In ieder geval moet het bedrag op de voucher gelijk zijn aan alle kosten die je hebt (aan)betaald. Denk aan de extra kosten voor bagage bij een vliegticket. De voucher moet ook een redelijke geldigheidsduur hebben, bijvoorbeeld minimaal 12 maanden. Ga na of er een garantieregeling is (zoals SGR, GGTO en STO). Dat geeft u recht op geld terug bij faillissement van de reisorganisatie.

Lees ook de informatie over vouchers op de site van de ACM. Ook verwijzen wij naar de verklaring van Eurocommissaris Vãlean van Vervoer, die bevestigt dat consumenten te allen tijde recht hebben op geld terug

Nee, wanneer de boeking voor je vlucht of accommodatie is geannuleerd ben je niet verplicht om de voucher te accepteren. Je hebt altijd recht op terugbetaling. Door de vele annuleringen is er het risico dat ondernemers failliet dreigen te gaan als iedereen geld terugvraagt. Daarom bieden veel ondernemers vouchers aan in plaats van terugbetaling van de (aan)betaalde reissom.

De ACM heeft uitgangspunten opgesteld voor de vouchers die reisaanbieders afgeven. Op de site van de ACM kun je deze nalezen. De voucher kun je op een latere datum inwisselen voor een nieuwe vlucht of verblijf in de geboekte accommodatie. De waarde van de voucher is gelijk aan het bedrag dat je hebt (voorruit) betaald, inclusief de extra kosten die je hebt betaald. Denk aan: reserverings- en administratiekosten, extra kosten voor bagage of stoelreservering, schoonmaak- en kosten voor linnengoed. Voor de uitgifte van vouchers mogen geen kosten in rekening worden gebracht.

Wanneer je een voucher van een reisaanbieder hebt geaccepteerd, dan ben je daaraan gebonden. Na afloop van de overeengekomen vouchertermijn moet de ondernemer het geld aan jou terugbetalen. In principe hoef je niet om terugbetaling te vragen. Blijft betaling uit, neem dan contact op met de ondernemer.

Wil je je geld eerder dan de overeengekomen vouchertermijn terug, lees dan in de vouchervoorwaarden of dat mogelijk is of neem contact met de ondernemer op om de mogelijkheden te bespreken.

Als je geld terug wilt in plaats van een voucher moet je eerst de onderneming een brief sturen met het verzoek om terugbetaling. Een voorbeeldbrief vind je op de site van de ACM.  

Als de onderneming is aangesloten bij een geschillencommissie kun je daar uw klacht voorleggen. Is dat niet het geval, dan moet u naar de rechter.

Wanneer de onderneming failliet gaat, is het maar de vraag of de onderneming nog voldoende geld heeft om jou terug te betalen. Maar wanneer de voucher onder een garantieregeling valt, dan krijg je toch de waarde van de voucher terug. Dit is voorlopig alleen het geval voor ‘corona-vouchers’ van ondernemingen die zijn aangesloten bij de garantiefonds SGR of een ander garantiefonds, zoals GGTO. De garantieregeling geldt niet als je je geld terug vraagt. 

Vouchers uitgegeven door een onderneming die is aangesloten bij HISWA-RECRON of door een luchtvaartmaatschappij vallen niet onder de dekking van de SGR/GGTO.

 

 

Met klachten over (de afgifte) van de voucher kun je terecht bij de ACM.

Wanneer de  onderneming is aangesloten bij een geschillencommissie kan je ook daar een klacht indienen. Dit geldt voor reisorganisaties die zijn aangesloten bij de ANVR of voor recreatie-ondernemingen die zijn aangesloten bij HISWA-RECRON. Heb je een rechtsbijstandverzekering, dan kun je daar een beroep op doen.

Heb je een camping, hotel of huisje e.d. gehuurd rechtstreeks in het buitenland en kun je daar in verband met de huidige omstandigheden geen gebruik van maken, dan heb je recht op terugbetaling van de huursom. Er kan, net als in Nederland, ook een voucher worden aangeboden. 

In principe heb je recht op terugbetaling. Landen kunnen hier zelf echter, in verband met de buitengewone omstandigheden, elk een eigen beleid in voeren. In Frankijk moet je een voucher accepteren, als dit wordt aangeboden.

Als je een klacht hebt over een buitenlandse reisaanbieder (camping, hotel o.i.d.) kun je ter bemiddeling terecht bij het Europees Consumenten Centrum (ECC).

In de huidige uitzonderlijke omstandigheden heeft de ANWB begrip ervoor dat er een acceptabel alternatief wordt gezocht voor het niet kunnen nakomen van overeenkomsten tussen consumenten en ondernemers in de (lucht)vervoer-, vakantie- en recreatiesector. In beginsel heeft de consument bij annulering recht op terugbetaling van de (aan)betaalde reissom. Voorts vindt de ANWB dat de voucher aan bepaalde eisen moet voldoen, zoals de Autoriteit Consument en Markt aanbeveelt.

Aan de voucher zoals onder meer wordt gebruikt door de leden van Hiswarecron is het risico verbonden dat er geen garantie op wordt gegeven. Dat wil zeggen dat de mogelijkheid bestaat dat het (aan)betaalde bedrag in gevaar komt als de ondernemer tussentijds in financiële problemen komt. Anderzijds kan dit probleem juist ontstaan als alle aanbetalingen door consumenten worden terug gevorderd.

Niettemin doen we een beroep op consumenten om in overweging te nemen om de vakantie naar een latere datum om te boeken. Of gebruik te maken van het voucher, mits de voorwaarden van de voucher redelijk/duidelijk zijn.

Gaat de ANWB actie hierop ondernemen?

De ANWB zal er bij de vakantie- en recreatiesector op aandringen om ruimte te houden voor directe restitutie van het (aan)betaalde bedrag voor consumenten die het geld dringend nodig hebben. Daarnaast steunt de ANWB de pogingen om alsnog tot een garantieregeling te komen om daarmee de uitgeschreven vouchers te dekken. De uitkomst van dit laatste is nog onzeker.

Als je voucher binnenkort verloopt én je hebt er geen gebruik van gemaakt, dan moet de ondernemer het geld op eigen initiatief binnen redelijke termijn terugbetalen. Hieronder leest u daarover meer informatie. Misschien is omboeken een mogelijkheid. Neem contact op met de ondernemer om de mogelijkheden te bespreken. Biedt de ondernemer u een nieuw voucher aan, dan hoeft u dit niet te accepteren.

ANVR en HISWA-RECRON ondernemers
Ondernemers die zijn aangesloten bij ANVR en HISWA-RECRON hebben in de vouchervoorwaarden opgenomen dat de consument zijn geld teruggestort moet krijgen binnen redelijke termijn na afloop van de voucher zonder dat ze daar iets voor hoeven te doen. Doet de ondernemer dat niet, neem dan zelf contact op en vraag om betaling.

Andere ondernemers
Bij vouchers die door andere (niet ANVR of HISWA-RECRON aangesloten) ondernemers zijn afgegeven, staat over het algemeen in de voorwaarden wanneer de voucher verloopt en hoe je de voucher kunt inwisselen voor geld. De betalingsregeling kan in dat geval verschillend zijn. Dit geldt ook voor vouchers die door een buitenlandse ondernemer zijn afgegeven. 

ACM
De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft uitgangspunten geformuleerd waaraan (Nederlandse) voucherregelingen moeten voldoen. Eén daarvan is dat het restbedrag na het verlopen van de voucher binnen een redelijke termijn moet worden uitgekeerd. De consument moet daar niet iets voor hoeven doen.

Voldoet een bedrijf niet aan de uitgangspunten van de ACM, dan kun je hiervan melding maken bij de ACM

Ontvang je het geld niet binnen redelijke termijn (14 dagen), dan kun je wettelijke rente claimen over het openstaande bedrag.

Belangrijke informatie:

ANWB Nieuwsbericht Coronavirus

Gevolgen van Corona voor vakantie op de camping in Nederland

Gevolgen van Corona voor geboekte reis

Reisadvies Buitenlandse Zaken

Aanmelden informatieservice Buitenlandse Zaken

Reisadvies Buitenlandse Zaken Coronavirus, reisadvies per land