Wat zijn de gevolgen van het coronavirus voor de geboekte reis?

Je hebt een reis geboekt, maar voor je vakantiebestemming is door de overheid vanwege de uitbraak van corona code geel afgegeven of er geldt nog een code oranje. Wat zijn de mogelijkheden om de reis te annuleren of te wijzigen? En wat vergoedt je reis- en annuleringsverzekering?

Pakketreis

Je hebt een pakketreis (georganiseerde reis) geboekt, maar op de plaats waar je heen gaat komt het coronavirus voor of het land stelt een reisbeperking in waardoor je het land niet in mag. Wat zijn de mogelijkheden om de reis te annuleren of te wijzigen? En wat vergoedt je reis- en annuleringsverzekering?

De reis kun je altijd annuleren. Hier zijn wel kosten aan verbonden. De kosten vind je terug in de voorwaarden van de reisorganisatie.

Een annuleringsverzekering dekt annulering wegens een besmettelijk virus, zoals het coronavirus, veelal niet. Check hiervoor je polisvoorwaarden. Lees voor een mogelijk beroep op de annuleringsverzekering de voorwaarden van je verzekering

Wanneer er op de plaats van bestemming sprake is van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden (overmacht) die aanzienlijke gevolgen hebben voor je pakketreis, kun je de reis in principe kosteloos annuleren. Onder overmacht valt ook groot gevaar voor de menselijke gezondheid, bijvoorbeeld zoals de uitbraak van een ernstige besmettelijke ziekte, zoals het coronavirus. De kleurcodes van de reisadviezen van de Nederlandse overheid (rood of oranje) kunnen een rol spelen bij het bepalen of er sprake is van overmacht. Is dit het geval, dan heb je recht op teruggave van de reissom.  Je hebt daarnaast geen recht op schadevergoeding, omdat er sprake is van overmacht. Wij adviseren contact op te nemen met de reisorganisatie om de mogelijkheden te bespreken. Wellicht is omboeken een optie. Gezien de huidige uitzonderlijke omstandigheden wordt  door reisorganisaties momenteel ook gebruik gemaakt van vouchers ter waarde van de reissom. 

Het Ministerie van Buitenlandse zaken kan een negatief reisadvies of een kleurcode afgeven voor landen en regio’s. Deze codes geven aan welke risico’s je in een bepaald gebied loopt. Er zijn vier kleurcodes, rood (advies om niet te reizen), oranje (advies is alleen noodzakelijke reizen), geel en groen.

Het negatief reisadvies en de kleurcodes zijn niet bindend. Reisverzekeraars en reisorganisaties kunnen zelf beslissen of ze het advies opvolgen.

Naast het advies van het Ministerie van Buitenlandse zaken kunnen landen zelf ook maatregelen treffen waardoor een reis niet door kan gaan. Als een land besluit om reizigers te weren of reizen te beperken, dan heeft dat ook invloed op uitvoering van de reis. Kan een reis door deze maatregelen niet doorgaan, neem ook in dat geval contact op met de reisorganisatie. 
Lees de ANWB Reiswijzer Europa met de actuele situatie per land. Deze reiswijzer wordt regelmatig geactualiseerd.

Annuleert de vervoerder/reisorganisatie de reis, dan heeft u recht op teruggave van de reissom.

De reisorganisatie kan de reis opzeggen als er sprake is van gewichtige omstandigheden (code rood of oranje) waardoor de reis niet kan worden uitgevoerd.

Is de reis met enkele wijzigingen wel uit te voeren, dan mag de reisorganisatie wijzigingen doorvoeren als de reis daarmee niet wezenlijk nadelig wordt beïnvloed. Vergaande wijzigingen of wezenlijke veranderingen kunnen door de reiziger worden afgewezen. De reisorganisatie kan vervolgens de reis opzeggen. De reiziger heeft in dat geval recht op teruggave van de reissom.

Vanwege de wereldwijde uitbraak van het coronavirus worden veel vakantiereizen geannuleerd. Hoewel je recht hebt op terugbetaling van de reissom, bieden veel reisorganisaties een voucher aan. Je kunt de voucher gebruiken om later een nieuwe reis te boeken.

Het voordeel van deze voucher is dat terugbetaling van het bedrag kan zijn gegarandeerd door de SGR (Stichting Garantiefonds reisgelden) in geval de reisorganisatie failliet gaat. Dit is het geval als het gaat om een pakketreis die is geannuleerd door een bij de ANVR aangesloten reisorganisatie. Gaat die reisorganisatie failliet, dan kun je terecht bij de SGR. Deze regeling geldt voor vouchers die worden afgegeven tot 31 december 2020.

Er zijn wel voorwaarden verbonden aan deze regeling. De voorwaarden voor de dekking van de SGR vind je op de website van de SGR

Organisaties, zoals VvKR (Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties), GGTO of STO, bieden ook een voucher aan in plaats van terugbetaling in geld. Ga dan op hun website na welke voorwaarden gelden voor de voucher en of er een garantieregeling is.

Als je geen voucher wilt, maar terugbetaling van de reissom wilt, heb je daar recht op. Uitbetaling zal echter enige tijd duren. Gaat in de tussentijd de reisorganisatie failliet en er is geen garantieregeling, dan moet je wenden tot de curator. In dat geval is het de vraag of je de reissom nog zult ontvangen.

In de huidige uitzonderlijke omstandigheden heeft de ANWB begrip ervoor dat er een acceptabel alternatief wordt gezocht voor het niet kunnen nakomen van overeenkomsten tussen consumenten en ondernemers in de reissector. In beginsel heeft de consument bij annulering recht op terugbetaling van de aanbetaalde reissom. Niettemin doen we een beroep op consumenten om, indien mogelijk, in overweging te nemen om een vervangend reisarrangement te kiezen op een later tijdstip of de reisvoucher van de ANVR te accepteren.

 

Heb je een pakketreis geboekt bij een reisorganisatie, dan heb je recht op hulp en bijstand. Dat kan repatriëring betekenen. Wanneer u in zo’n geval langer ter plaatse moet blijven zijn de kosten voor noodzakelijke accommodatie beperkt tot maximaal 3 overnachtingen. Voor gehandicapten, hun begeleiders, zwangere vrouwen, alleen reizende minderjarigen en personen die specifiek medische bijstand nodig hebben geldt de beperking van drie dagen niet.
 

Wanneer tijdens het verblijf code geel oranje wordt, zal de reisorganisator van geval tot geval bekijken of er direct moet worden gerepatrieerd of dat de vakantie kan worden afgemaakt onder bepaalde maatregelen. 

Wanneer u bijvoorbeeld de vliegreis en de accommodatie los hebt geboekt, dan zijn de gevolgen van de wijziging van geel naar oranje, dan zijn de kosten voor eigen rekening. Is er sprake van een gekoppeld reisarrangement, dan kunt u mogelijk ook recht hebben op hulp en bijstand.

Voor kosten die onvoorzienbaar zijn en voor eigen rekening komen kan de reisverzekering uitkomst bieden. Er kunnen maximale vergoedingen in de voorwaarden zijn opgenomen. De verzekeringsvoorwaarden bepalen wat er wordt vergoed.

Heb je via een reisorganisatie geboekt? Neem dan contact op met je reisorganisatie, reisverzekeraar en alarmcentrale.

De route naar de reisbestemming gaat door een gebied met kleurcode oranje. Code oranje betekent dat vakantiereizen en niet noodzakelijke reizen worden afgeraden. In dit geval betreft het een doorreis. Neem contact op met de reisorganisatie of de geboekte accommodatie voor de mogelijkheden om de reis te annuleren of te wijzigen, bijvoorbeeld naar een latere datum. Is dit niet mogelijk, dan is het je eigen keuze om de reis eventueel te annuleren. Neem voor de vraag of annuleringskosten gedekt zijn contact op met je verzekering. Vraag ook bij je reisverzekering na of de reis is gedekt. 

Uiteindelijk is het je eigen keuze om wel of niet op reis te gaan. Als je toch gaat, bereid je dan goed voor check de ANWB Reiswijzer Europa voor mogelijke beperkingen die het land stelt aan verblijf of doorreis.

De route naar de reisbestemming gaat door een gebied met kleurcode rood. Met code rood geeft het Ministerie van Buitenlandse zaken aan: niet reizen. Reizen door een gebied met code rood kan gevolgen hebben voor de dekking van de reisverzekering, pechhulp en verdere hulpverlening. Dekking kan in dit geval zijn uitgesloten. Vraag dit na voor je op reis gaat. Check ook de actuele informatie in het land op de ANWB Reiswijzer Europa.

Of je een dergelijke reis al dan niet maakt is uiteindelijk je eigen keuze, maar niet aan te raden. Het advies wordt niet voor niets gegeven.

Het is op dit moment niet te zeggen wat de situatie zal zijn op langere termijn. Houd de ANWB Reiswijzer Europa in de gaten. Hierin staat ook een link naar de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse zaken. Informeer ook tijdig bij je reisorganisatie.

 

Je hebt een reisovereenkomst gesloten en de reisorganisatie kan je aan deze overeenkomst houden. Het is immers mogelijk dat de reis toch uitgevoerd kan worden. Door niet te betalen vervallen de verplichtingen uit deze overeenkomst niet. Is het echter aannemelijk dat de reis niet door zal gaan, dan is het mogelijk om de betaling op te schorten. Laat de reisorganisatie schriftelijk weten waarom je later wilt betalen.

Neem dan contact op met de reisorganisatie voor eventuele andere  mogelijkheden.

Nee, aan annuleren zijn kosten verbonden. Wil je de reis annuleren, dan zijn de annuleringskosten voor eigen rekening. Hoe dichter bij de vertrekdatum je annuleert, des te hoger zijn deze kosten. Je kunt met je reisorganisatie ook de mogelijkheden bespreken om de reis om te boeken naar een andere bestemming. De bijkomende kosten zijn voor eigen rekening.

De garantieregeling van het Calamiteitenfonds is alleen van toepassing op calamiteiten als gevolg van een natuurramp of van molest. Gezondheidsproblemen zoals het coronavirus vallen niet onder de definitie natuurramp of molest. Het Calamiteitenfonds kan hier dus geen dekkingsbeperking en garantie voor afgeven.

Heb je de reis zelf georganiseerd? 

Je hebt zelf een reis samengesteld uit losse reisdiensten zoals een vlucht en/of accommodatie. Dan is er geen sprake van een pakketreis. Op de plaats waar je heen gaat komt het coronavirus voor. Wat zijn de mogelijkheden om de reis te annuleren of te wijzigen? En wat vergoedt je reis- en annuleringsverzekering?

In dat geval kun je niet terugvallen op een reisorganisatie.

Als je annuleert, zijn er kosten aan verboden. Deze kunnen per reisdienst verschillen en staan in de voorwaarden van de vervoerder of accommodatieverschaffer 

Mogelijk kun je je het ticket of verblijf omboeken. Neem contact op met de vervoerder en/of accomodatieverstrekker om de mogelijkheden te bespreken. Als je wilt annuleren vanwege een besmettelijk virus, zoals het coronavirus, is dit doorgaans niet gedekt door een annuleringsverzekering. Lees de polisvoorwaarden hierop na.

Wanneer de vlucht, bus, boot- of treinreis wordt geannuleerd door de vervoerder of accommodatieverschaffer, omdat deze niet kan worden uitgevoerd als gevolg van het coronavirus, heb je recht op teruggave van het volledige bedrag. Je hebt geen recht op schadevergoeding, bijvoorbeeld de kosten van een visum of inentingen, omdat er sprake is van overmacht.

Mogelijk wordt in plaats van terugbetaling een voucher aangeboden. Je bent niet verplicht een voucher te accepteren. Je hebt altijd recht op terugbetaling.

Je kunt ook proberen om de reisdienst om te boeken naar een later moment.

Naast een inreisverbod, komt het ook wel voor dat landen eisen stellen om het land binnen te komen, zoals een negatieve COVID-19-test. In dat geval kan de vlucht zelf wel worden uitgevoerd of is de accommodatie wel beschikbaar, maar word je niet toegelaten in het land of alleen met een negatieve COVID-19-test. In principe heb je dan geen recht op terugbetaling. Neem in dit geval contact op met de vervoerder en/of accommodatieverstrekker zelf om alternatieven te bespreken, bijvoorbeeld omboeken. 

Hoewel je in dat land welkom bent, geldt nog steeds het oranje reisadvies. Dat betekent dat je er alleen heen mag als het echt noodzakelijk is. Het is het je eigen keuze om naar dat land te gaan, maar een toeristisch verblijf wordt afgeraden. Als je toch gaat, ga je op eigen risico. Dat kan gevolgen hebben voor de dekking van de reisverzekering, pechhulp en repatriëring.  Houd de actuele ontwikkelingen in het land in de gaten en raadpleeg de ANWB Reiswijzer Europa. 

 

 

Het reisadvies is een het advies van de Nederlandse overheid. Als deze naar oranje of rood gaat, betekent dat een negatief reisadvies.  

Als je losse reisdiensten (zoals vlucht en/of accommodatie) hebt geboekt, kun je niet terugvallen op een reisorganisatie. De kosten van een langer verblijf of repatriëring zijn voor eigen rekening. Heb je een reisverzekering, vraag dan voorafgaand aan de reis of zij deze kosten vergoeden. Bespreek daarnaast de mogelijkheden met de luchtvaartmaatschappij en de accommodatieverschaffers. Neem ook contact op met de alarmcentrale.

Ben je met de auto, dan kun je naar alle waarschijnlijkheid met de auto terug naar huis. Het kan zijn dat je een (doorreis)formulier bij je moet hebben. Dat was het geval in maart-juni, toen veel landen ‘op slot’ waren. Het formulier was toen te downloaden op de website van de rijksoverheid bij het betreffende reisadvies. Zie ook de ANWB Reiswijzer Europa.

De route naar de reisbestemming gaat door een gebied met kleurcode oranje. Code oranje betekent dat vakantiereizen worden afgeraden. Een doorreis door een gebied/land met een oranje reisadvies is meestal wel mogelijk, maar je moet zo min mogelijk tussenstops maken.  

Je kunt contact opnemen met de vervoerder of de geboekte accommodatie voor de mogelijkheden om te annuleren of te wijzigen. Is dit niet mogelijk, dan is het je eigen keuze om de reis eventueel te annuleren. Neem voor de vraag of annuleringskosten gedekt zijn contact op met je verzekering. Vraag ook bij je reisverzekering na of de reis is gedekt. Check ook de actuele verkeersinformatie.

Uiteindelijk is het je eigen keuze om wel of niet op reis te gaan. Als je toch gaat, bereid je dan goed voor en volg de actuele ontwikkelingen op de voet.

Het is op dit moment niet te zeggen wat de situatie zal zijn op langere termijn. Houd de ANWB Reiswijzer Europa in de gaten. Hierin staat een link naar  het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken

Wil je toch nu al de vakantie annuleren, dan zijn de kosten voor eigen rekening. Doorgaans geldt dat de annuleringskosten hoger zijn, als je dichter bij de vertrekdatum annuleert. Je kunt ook de mogelijkheden bespreken om de reisdienst om te boeken naar een andere datum. De bijkomende kosten zijn voor eigen rekening.

Je bent niet verplicht een voucher te accepteren. Hoewel je recht hebt op terugbetaling, bieden vliegmaatschappijen en accommodatieverstrekkers in plaats van geld een voucher aan. Dit vanwege de uitzonderlijke situatie door het coronavirus. Je kunt de voucher gebruiken om later een nieuwe vlucht of verblijf te boeken. Lees vooraf de voorwaarden van de voucher. Wanneer je de voucher niet gebruikt, heb je doorgaans pas na het verstrijken van de geldigheidsduur recht op geld terug.

Vouchers voor los geboekte vluchten, reizen of accommodaties zijn niet gegarandeerd door de SGR (Stichting Garantiefonds reisgelden). Heb je een voucher geaccepteerd en gaat de verstrekker daarvan failliet, dan is er weinig kans dat je nog geld terug ontvangt.

Als je toch de betaalde reissom in geld terugbetaald wilt zien, dan heb je daar recht op.  Uitbetaling kan enige tijd duren. Gaat de vliegmaatschappij of de accommodatievertrekker failliet, dan is terugbetaling niet gegarandeerd en kun je terecht bij de curator. Het is ook in dat geval de vraag of je je geld nog zult ontvangen.

U heeft een groepsaccommodatie geboekt. Of een verblijf in een groepsaccommodatie mogelijk is hangt af van de grootte en samenstelling van de groep en de maatregelen die gelden op het moment dat u het huis heeft gehuurd. Zo speelt mee of er voldoende afstand kan worden gehouden en welke samenstelling is toegestaan. Bent u met een te grote groep, dan kunt u met deze groep geen gebruik maken van de groepsaccommodatie.

U kunt niet zonder meer kosteloos annuleren. De accommodatie is namelijk wel beschikbaar. De verhuurder kan dus de huurovereenkomst nakomen. Wat de kosten bedragen van annuleren vindt u terug in de voorwaarden van de verhuurder. Deze kosten lopen over het algemeen op naarmate de datum van uw verblijf dichterbij komt.

Mogelijk kunt u de groep aanpassen en eventuele kosten onderling verdelen. Is dat geen optie, neemt u dan contact op met de verhuurder om te bespreken of er andere mogelijkheden zijn. Denk bijvoorbeeld aan omboeken naar een andere periode. Het blijft immers een uitzonderlijke situatie.  Wellicht is de verhuurder bereid u tegemoet te komen.

U heeft een accommodatie geboekt waar u met twee gezinnen of een vriendengroep heen wilt gaan.  De vraag is of dit gezien de huidige maatregelen mogelijk is. De maatregelen geven aan of u samen in een huis kunt verblijven. Is dit niet mogelijk, dan kunt u niet samen gebruik maken van hetzelfde huis.

U kunt niet zonder meer kosteloos annuleren. De accommodatie is namelijk wel beschikbaar. De verhuurder kan dus de huurovereenkomst nakomen. De annuleringsvoorwaarden van de verhuurder zijn in dit geval bepalend voor de kosten die in rekening gebracht kunnen worden als u annuleert.

Mogelijk kunt u de groep aanpassen en eventuele kosten onderling verdelen. Is dat geen optie, neemt u dan contact op met de verhuurder om te bespreken of er andere mogelijkheden zijn. Denk bijvoorbeeld aan omboeken naar een andere periode. Het blijft immers een uitzonderlijke situatie. Wellicht is de verhuurder bereid u tegemoet te komen.

 

Belangrijke informatie:

ANWB Nieuwsbericht Coronavirus

Gevolgen van Corona voor vakantie op de camping in Nederland

Vragen over aangeboden vouchers

Reisadvies Buitenlandse Zaken

Aanmelden informatieservice Buitenlandse Zaken

Reisadvies Buitenlandse Zaken Coronavirus, reisadvies per land