Wat zijn de gevolgen van het coronavirus voor de geboekte reis?

Je hebt een reis geboekt, maar op de plaats waar je heen gaat komt het coronavirus voor. Wat zijn de mogelijkheden om de reis te annuleren of te wijzigen? En wat vergoedt je reis- en annuleringsverzekering?

Pakketreis

Je hebt een pakketreis (georganiseerde reis) geboekt, maar op de plaats waar je heen gaat komt het coronavirus voor of het land stelt een reisbeperking in waardoor je het land niet in mag. Wat zijn de mogelijkheden om de reis te annuleren of te wijzigen? En wat vergoedt je reis- en annuleringsverzekering?

De reis kun je altijd annuleren. Hier zijn wel kosten aan verbonden. De kosten vind je terug in de voorwaarden van de reisorganisatie.

Een annuleringsverzekering dekt annulering wegens een besmettelijk virus veelal niet. Check hiervoor je polisvoorwaarden. Vraag de reisorganisator naar de mogelijkheden om de reis te annuleren of om te boeken. Lees voor een mogelijk beroep op de annuleringsverzekering de voorwaarden van je verzekering

De wet zegt hierover het volgende. Wanneer er op de plaats van bestemming sprake is van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden (overmacht) die aanzienlijke gevolgen hebben voor je pakketreis of het personenvervoer naar de bestemming, kun je de reis kosteloos annuleren. Onder overmacht wordt ook groot gevaar voor de menselijke gezondheid, zoals de uitbraak van een ernstige ziekte, begrepen. Is dit het geval, dan heb je recht op volledige teruggave van de reissom.  Gezien de huidige uitzonderlijke omstandige omstandigheden wordt  door reisorganisaties momenteel ook gebruik gemaakt van vouchers ter waarde van de reissom.  Je hebt geen recht op schadevergoeding, omdat er sprake is van overmacht.

Het Ministerie van Buitenlandse zaken kan een negatief reisadvies of een kleurcode afgeven voor landen en regio’s. Deze codes geven aan welke risico’s je in een bepaald gebied loopt. Er zijn vier kleurcodes, rood (advies om niet te reizen), oranje (advies is alleen noodzakelijke reizen), geel en groen.

Het negatief reisadvies en de kleurcodes zijn niet bindend. Reisverzekeraars en reisorganisaties kunnen zelf beslissen of ze het advies opvolgen.

Naast het advies van het Ministerie van Buitenlandse zaken kunnen landen zelf ook maatregelen treffen waardoor een reis niet door kan gaan. Als een land zelf besluit om reizigers te weren of reizen te beperken, dan heeft dat ook invloed op uitvoering van de reis. Kan een reis door deze maatregelen niet doorgaan, neem ook in dat geval contact op met de reisorganisatie.

Annuleert de vervoerder/reisorganisatie zelf de reis, dan kunt u recht hebben op teruggave van de reissom.

De reisorganisatie kan de reis opzeggen als er sprake is van gewichtige omstandigheden (code rood en eventueel oranje) waardoor de reis niet kan worden uitgevoerd.

Is de reis met enkele wijzigingen wel uit te voeren, dan mag de reisorganisatie wijzigingen doorvoeren als de reis daarmee niet wezenlijk nadelig wordt beïnvloed. Vergaande wijzigingen of wezenlijke veranderingen kunnen door de reiziger worden afgewezen. De reisorganisatie kan vervolgens de reis opzeggen. De reiziger heeft in dat geval recht op teruggave van de reissom.

Op dit moment is er vanwege de wereldwijde uitbraak van corona sprake van een uitzonderlijke situatie, waarbij veel vakantiereizen worden geannuleerd. Hoewel er recht is op terugbetaling van de reissom, bieden reisorganisaties daarom in plaats van geld een voucher aan. Je kunt de voucher gebruiken om later een nieuwe reis te boeken.

Het voordeel van deze voucher is dat het bedrag kan zijn gegarandeerd door de SGR (Stichting Garantiefonds reisgelden). Dit is het geval als het gaat om een pakketreis die is geannuleerd door een bij de ANVR aangesloten reisorganisatie. Dit is van belang als de reisorganisatie in financiële problemen komt. Gezien de huidige situatie is die kans nu helaas aanwezig. Heb je een voucher geaccepteerd en gaat de reisorganisatie failliet, dan kun je terecht bij de SGR. Dit geldt een voor reisorganisaties die deelnemen aan de SGR. Deze regeling geldt voor vouchers die worden afgegeven tot 1 juni.

Er zijn wel voorwaarden verbonden aan deze regeling. De voorwaarden voor de dekking van de SGR vindt u op de website van de SGR.

Organisatie zoals VvKR (Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties), GGTO of STO bieden ook een voucher aan in plaats van terugbetaling in geld. Ga dan op hun website na welke voorwaarden gelden voor de voucher. Mogelijk vallen zij ook onder de SGR.

Als je toch de betaalde reissom in geld terugbetaald wilt zien, dan heb je daar recht op. Uitbetaling zal echter enige tijd duren. Gaat in de tussentijd de reisorganisatie failliet, dan is terugbetaling van de reissom niet gegarandeerd en kun je je wenden tot de curator. Het is in dat geval de vraag of je de reissom nog zult ontvangen.

De voucher heeft dezelfde waarde als de reissom die voor de reis is betaald. Boek je later een duurdere reis, dan zal je het verschil bij moeten betalen.

In de huidige uitzonderlijke omstandigheden heeft de ANWB begrip ervoor dat er een acceptabel alternatief wordt gezocht voor het niet kunnen nakomen van overeenkomsten tussen consumenten en ondernemers in de reissector. In beginsel heeft de consument bij annulering recht op terugbetaling van de aanbetaalde reissom. Niettemin doen we een beroep op consumenten om in overweging te nemen om een vervangend reisarrangement te kiezen op een later tijdstip of de reisvoucher van de ANVR te accepteren.

Mocht de reisorganisatie in de tussentijd in gevaar komen dan is het vooruitbetaalde geld gedekt via het garantiefonds SGR. Voor consumenten die het geld dringend nodig hebben, is er de ruimte om de andere optie te kiezen van het terug ontvangen van de aanbetaling.

De ANVR geeft voor verschillende landen reisadviezen af. Is voor het land waar je heen reist het reisadvies rood, dan kunnen reizen niet worden uitgevoerd. Annuleren is in dit geval kosteloos. Wil je omboeken, dan zullen eventuele meerkosten van de nieuwe reis voor eigen rekening komen. Is het reisadvies oranje, dan kun je niet altijd kosteloos annuleren. Er wordt bekeken of de geboekte reis naar behoren kan worden uitgevoerd. De vraag is natuurlijk of dat bij code oranje mogelijk en verstandig is. Neem contact op met de reisorganisatie om te bespreken of annuleren of omboeken mogelijk is.

Zijn aan annulering kosten verbonden, check dan je annuleringsverzekering voor eventuele vergoeding hiervan.

Is er sprake van code rood, dan kan de reis niet worden uitgevoerd. In dat geval kun je kosteloos annuleren.  Is de kleurcode oranje, dan is de vraag of uitvoering nog mogelijk en verstandig is. Neem in dit geval contact op met je reisorganisatie om de mogelijkheden te bespreken.

Zijn aan annulering kosten verbonden, check dan je annuleringsverzekering voor eventuele vergoeding hiervan.

Heb je een pakketreis geboekt via een reisorganisatie, en kunt je niet naar huis zoals in de reisovereenkomst was afgesproken, dan zijn de extra overnachtingskosten voor maximaal drie dagen in beginsel voor rekening van de reisorganisatie. Voor gehandicapten, hun begeleiders, zwangere vrouwen, alleen reizende minderjarigen en personen die specifiek medische bijstand nodig hebben geldt de beperking van drie dagen niet

Voor kosten die onvoorzienbaar zijn en voor eigen rekening komen kan de reisverzekering uitkomst bieden. Er kunnen maximale vergoedingen in de voorwaarden zijn opgenomen. De verzekeringsvoorwaarden bepalen wat er wordt vergoed.

Heb je via een reisorganisatie geboekt? Neem dan contact op met je reisorganisatie, reisverzekeraar en alarmcentrale.

De route naar de reisbestemming gaat door een gebied met kleurcode oranje. Code oranje betekent dat vakantiereizen en niet noodzakelijke reizen worden afgeraden. In dit geval betreft het een doorreis. Neem contact op met de reisorganisatie of de geboekte accommodatie voor de mogelijkheden om de reis te annuleren of te wijzigen, bijvoorbeeld naar een latere datum. Is dit niet mogelijk, dan is het je eigen keuze om de reis eventueel te annuleren. Neem voor de vraag of annuleringskosten gedekt zijn contact op met je verzekering. Vraag ook bij je reisverzekering na of de reis is gedekt. Check ook de actuele verkeersinformatie.

Uiteindelijk is het je eigen keuze om wel of niet op reis te gaan. Als je toch gaat, bereid je dan goed voor en volg de actuele ontwikkelingen op de voet.

De route naar de reisbestemming gaat door een gebied met kleurcode rood. Met code rood geeft het Ministerie van Buitenlandse zaken aan: niet reizen. Reizen door een gebied met code rood kan gevolgen hebben voor de dekking van bijvoorbeeld de reisverzekering, pechhulp en verdere hulpverlening. Dekking kan in dit geval zijn uitgesloten. Vraag dit na voor je op reis gaat. Ook kan het zijn dat ter plaatse niet alles voorhanden is, denk hierbij aan benzinestations die wellicht zijn gesloten. Check daarom ook de actuele reisinformatie

Of je een dergelijke reis al dan niet maakt is uiteindelijk je eigen keuze, maar niet aan te raden. Het advies wordt niet voor niets gegeven. Is een alternatieve route mogelijk, neem dan de alternatieve route.

Is de reis of accommodatie geboekt via een reisorganisatie? Neem dan contact op met de reisorganisatie voor vragen over de reis.

Het is op dit moment niet te zeggen wat de situatie zal zijn op langere termijn. Houd het advies van het Ministerie van Buitenlandse zaken voor de ontwikkelingen in de gaten. Volg ook de actuele ontwikkelingen in de media. Informeer ook tijdig bij je reisorganisatie.

Moet je (een deel van) de reissom nog betalen?

Je hebt een reisovereenkomst gesloten en de reisorganisatie kan je aan deze overeenkomst houden. Het is immers mogelijk dat de reis later dit jaar toch uitgevoerd kan worden. Door niet te betalen vervallen de verplichtingen uit deze overeenkomst niet. Als je nog een deel van de reissom moet betalen, neem dan contact op met de reisorganisatie voor de mogelijkheden.

Wel of niet annuleren?

Aan annuleren zijn kosten verbonden. Wil je toch nu al de reis annuleren, dan zijn de annuleringskosten voor eigen rekening. Hoe dichter bij de vertrekdatum je annuleert, des te hoger zijn deze kosten. Je kunt met je reisorganisatie ook de mogelijkheden bespreken om de reis om te boeken naar een andere bestemming. De bijkomende kosten zijn voor eigen rekening.

Het reisadvies wordt afgegeven door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het negatief reisadvies is geen juridisch bindend advies. Reisverzekeraars en reisorganisaties kunnen zelf beslissen of ze het advies opvolgen.

De garantieregeling van het Calamiteitenfonds is alleen van toepassing op calamiteiten als gevolg van een natuurramp of van molest. Gezondheidsproblemen zoals het coronavirus vallen niet onder de definitie natuurramp of molest. Het Calamiteitenfonds kan hier dus geen dekkingsbeperking en garantie voor afgeven.

Heb je de reis zelf georganiseerd? 

Je hebt zelf een reis samengesteld uit losse reisdiensten zoals een vlucht en/of accommodatie. Dan is er geen sprake van een pakketreis. Op de plaats waar je heen gaat komt het coronavirus voor. Wat zijn de mogelijkheden om de reis te annuleren of te wijzigen? En wat vergoedt je reis- en annuleringsverzekering?

Annuleren kan altijd. Hier zijn wel kosten aan verbonden. Deze kunnen per reisdienst verschillen en staan in de toepasselijke voorwaarden. Een annuleringsverzekering dekt annulering wegens een besmettelijk virus veelal niet. Lees de polisvoorwaarden hierop na.

Neem contact op met de vervoerder of accomodatieverstrekker om de mogelijkheden te bespreken. Misschien is omboeken naar een andere datum mogelijk.

In dat geval kun je niet terugvallen op een reisorganisatie. De mogelijkheid om het ticket of verblijf om te boeken hangt af van de toepasselijke voorwaarden. Neem in dit geval contact op met de vervoerder en/of accomodatieverstrekker om de mogelijkheden te bespreken. Check voor annuleringskosten de voorwaarden van je annuleringsverzekering.

Wanneer de vlucht, bus of treinreis wordt geannuleerd omdat deze niet kan worden uitgevoerd als gevolg van het coronavirus heb je recht op teruggave van het volledige bedrag. Je hebt geen recht op schadevergoeding, omdat er sprake is van overmacht.

In dit geval kan de vlucht zelf wel worden uitgevoerd of is de accommodatie wel beschikbaar, maar je wordt mogelijk niet toegelaten in het land waar je heen reist. Neem in dit geval contact op met de vervoerder en/of accommodatieverstrekker zelf. Het zal van de situatie afhangen of u recht heeft op volledige terugbetaling.

Het Ministerie van Buitenlandse zaken kan een negatief reisadvies of een kleurcode afgeven voor landen en regio’s. Deze codes geven aan welke risico’s je in een bepaald gebied loopt. Er zijn vier kleurcodes, rood(advies om niet te reizen), oranje (advies is alleen noodzakelijke reizen), geel en groen. Dat landen zelf en ook lokale overheden beperkende maatregelen kunnen treffen hoeft niet te betekenen dat daardoor het reisadvies verandert. 

Het negatief reisadvies en de kleurcodes zijn niet bindend. Reisverzekeraars en reisorganisaties kunnen zelf beslissen of ze het advies opvolgen. Maatregelen van lokale overheden worden uiteraard wel nageleefd. Maatregelen van lokale overheden worden uiteraard wel nageleefd.  

Naast het advies van het Ministerie van Buitenlandse zaken kunnen landen zelf ook maatregelen treffen waardoor een reis niet door kan gaan. Als een land zelf besluit om reizigers te weren of reizen te beperken, dan heeft dat ook invloed op de reis. Valt u onder het inreisverbod, neem dan contact op met de vervoerder.

Annuleert de vervoerder de reis, dan kun je recht hebben op teruggave van de reissom.

Als je aantoonbaar in verband met het gezondheidsrisico eerder naar huis moet, of juist niet naar huis kunt en langer in moet blijven, kun je voor onvoorziene uitgaven komen te staan. Denk aan extra overnachtingen, vervoerskosten, telefoonkosten en uitgaven voor levensonderhoud. Onvoorziene uitgaven vallen onder uw reisverzekering. Er kunnen maximale vergoedingen in de voorwaarden zijn opgenomen. De verzekeringsvoorwaarden bepalen wat er wordt vergoed.

Bespreek dan de mogelijkheden met de luchtvaartmaatschappij en de accommodatieverschaffers. Neemt ook in dit geval contact op met je Alarmcentrale en reisverzekeraar.

De route naar de reisbestemming gaat door een gebied met kleurcode oranje. Code oranje betekent dat vakantiereizen en niet noodzakelijke reizen worden afgeraden. In dit geval betreft het een doorreis. Neem contact op met de vervoerder of de geboekte accommodatie voor de mogelijkheden om te annuleren of te wijzigen. Is dit niet mogelijk, dan is het je eigen keuze om de reis eventueel te annuleren. Neem voor de vraag of annuleringskosten gedekt zijn contact op met je verzekering. Vraag ook bij je reisverzekering na of de reis is gedekt. Check ook de actuele verkeersinformatie.

Uiteindelijk is het je eigen keuze om wel of niet op reis te gaan. Als je toch gaat, bereid je dan goed voor en volg de actuele ontwikkelingen op de voet.

De route naar de reisbestemming gaat door een gebied met kleurcode rood. Met code rood geeft het Ministerie van Buitenlandse zaken aan: niet reizen. Reizen door een gebied met code rood kan gevolgen hebben voor de dekking van bijvoorbeeld de reisverzekering, pechhulp en verdere hulpverlening. Dekking kan in dit geval zijn uitgesloten. Vraag dit na voor je op reis gaat. Ook kan het zijn dat ter plaatse niet alles voorhanden is, denk hierbij aan benzinestations die wellicht zijn gesloten. Check daarom ook de actuele reisinformatie.

Of je een dergelijke reis al dan niet maakt is uiteindelijk je eigen keuze, maar niet aan te raden. Het advies wordt niet voor niets gegeven. Is een alternatieve route mogelijk, neem dan de alternatieve route.

Neem contact op met de accomodatieverstrekker om te kijken of u kunt omboeken.

Het is op dit moment niet te zeggen wat de situatie zal zijn op langere termijn. Houd het advies van het Ministerie van Buitenlandse zaken voor de ontwikkelingen in de gaten. Volg ook de actuele ontwikkelingen in de media.

Wil je toch nu al de vakantie annuleren, dan zijn de kosten voor eigen rekening. Hoe dichter bij de vertrekdatum je annuleert, des te hoger zijn deze kosten. Je kunt ook de mogelijkheden bespreken om de vakantie om te boeken naar een andere datum. De bijkomende kosten zijn voor eigen rekening.

Het reisadvies wordt afgegeven door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het negatief reisadvies is geen juridisch bindend advies. Reisverzekeraars en reisorganisaties kunnen zelf beslissen of ze het advies opvolgen.

Je zelf geboekte reis, vlucht of accommodatie, kan vanwege de maatregelen rondom het corona virus niet doorgaan. Er wordt een voucher aangeboden voor de vlucht of het geboekte hotel. Ben je verplicht deze voucher te accepteren, als je ook recht hebt op teruggave van uw reissom?

Op dit moment is er vanwege de wereldwijde uitbraak van corona sprake van een uitzonderlijke situatie, waarbij veel reizen en accommodaties worden geannuleerd. Hoewel er recht is op terugbetaling, bieden vliegmaatschappijen en accommodatieverstrekkers daarom in plaats van geld een voucher aan. Je kunt de voucher gebruiken om later een nieuwe vlucht of verblijf te boeken. Lees vooraf de voorwaarden van de voucher.

Vouchers voor los geboekte vluchten, reizen of accommodaties zijn niet gegarandeerd door de SGR (Stichting Garantiefonds reisgelden). Heb je een voucher geaccepteerd en gaat de verstrekker daarvan failliet, dan is er weinig kans dat je nog geld terug ontvangt.

Als je toch de betaalde reissom in geld terugbetaald wilt zien, dan heb je daar recht op.  Uitbetaling kan enige tijd duren. Gaat de vliegmaatschappij of de accommodatievertrekker failliet, dan is terugbetaling niet gegarandeerd en kun je terecht bij de curator. Het is ook in dat geval de vraag of je je geld nog zult ontvangen.

De voucher heeft dezelfde waarde als de som die is betaald.

Belangrijke informatie:

ANWB Nieuwsbericht Coronavirus

Gevolgen van Corona voor vakantie op de camping in Nederland

Vragen over aangeboden vouchers

Reisadvies Buitenlandse Zaken

Aanmelden informatieservice Buitenlandse Zaken

Reisadvies Buitenlandse Zaken Coronavirus, reisadvies per land