Buitenlandse boete of naheffing

Als je in het buitenland een verkeersovertreding begaat, dan kun je hiervoor een boete krijgen. Soms ontvang je een naheffing omdat je bijvoorbeeld tol of parkeergeld niet hebt betaald. Dit lijkt op een boete maar dit is het niet.

Verschil boete en naheffing

Een boete krijg je bijvoorbeeld voor een verkeersovertreding. Een naheffing is geen (verkeers)boete, maar een vordering die je kunt krijgen van o.a. een tolmaatschappij of parkeerinstantie, omdat je niet of te weinig tol of parkeergeld hebt betaald. Fout parkeren is wél een verkeersovertreding, daar kun je een boete voor krijgen. 

Boete

Als je in het buitenland een verkeersovertreding begaat, dan kun je een ter plekke bekeurd worden of de boete later thuis op de mat ontvangen. Ter plekke moet er vaak direct betaald worden. Dit is in veel gevallen een waarborgsom. De uiteindelijke boete wordt later vastgesteld en ontvang je meestal per post thuis.

Aanhouding in het buitenland
Buitenlandse boete thuis ontvangen

Naheffing

Naheffingen ontvang je soms rechtstreeks van de tolmaatschappijen en parkeerinstanties, maar kunnen ook worden uitbesteed aan incassobureau's, zoals het Nivi en EPC. 

Bezwaar maken tegen naheffing

Als je het niet eens bent met de naheffing, omdat je bijvoorbeeld niet op die plek was, of het bedrag niet juist is, dan kun je bezwaar maken. Zorg daarbij wel voor bewijs. Hoe je bezwaar kunt maken, staat op de brief. Zo niet, neem dan contact op met de instantie die de brief heeft gestuurd. 

Incasso naheffing in Nederland

Een tolmaatschappij, parkeerinstantie of incassobureau kan betaling in Nederland niet zonder rechterlijke tussenkomst afdwingen. De naheffing valt namelijk niet onder het Kaderbesluit dat onderlinge inning van boetes tussen landen regelt. Inning wordt dan ook niet overgenomen door het CJIB.

Betaal je niet, of later, dan kunnen de kosten wel oplopen. In het land waar je de naheffing van hebt ontvangen, kan betaling mogelijk wel worden afgedwongen.

Naheffing tol uit Italië
Naheffing parkeergeld Kroatië